Mój prąd 4.0 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie. Do wzięcia nawet 20 tys. zł dotacji

NFOŚiGW 15 kwietnia uruchomił kolejny nabór wniosków w programie "Mój Prąd". Tym razem wsparcie obejmuje większy zakres urządzeń, a dofinansowanie może sięgać nawet 20 tys. złotych. Sprawdź, komu dedykowany jest program "Mój Prąd" i jak złożyć wniosek.

Czwarta edycja "Mój prąd" ulega pewnemu rozszerzeniu w porównaniu do poprzednich odsłon programu.

 - Główne założenie programu „Mój Prąd" w wersji 4.0 jest takie, aby prosumenci mogli być jak najbardziej samodzielni i niezależni w gospodarowaniu energią, którą sami wyprodukują w swoim domu z własnej instalacji fotowoltaicznej. Czwarta edycja ma zatem prowadzić do wzrostu konsumpcji energii elektrycznej przez jej wytwórców i jednocześnie tak racjonalizować cały proces produkcji, by zapewnić stabilność sieci elektroenergetycznej. Umożliwią to systemy pozwalające na krótkookresowe magazynowanie energii w cieple lub poprzez wykorzystanie procesów elektrochemicznych.  - czytamy w komunikacie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Mój prąd 4.0 - dla kogo przeznaczony jest program? Zobacz, czy dostaniesz dofinansowanie

Czwarta edycja programu "Mój Prąd" jest dedykowana osobom fizycznym, wytwarzającym energię elektryczną na własny użytek. 

Dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW i przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020 roku. O dofinansowanie ubiegać mogą się: 

osoby fizyczne, których mikroinstalacja fotowoltaiczna dopiero zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing,

prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net-metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Mój prąd 4.0 - czym jest system net-billing? To ważne zasady rozliczania nadwyżek prądu z fotowoltaiki

Net-billing to rozliczanie kosztowe nadwyżek energii przesyłanych do sieci, czyli transakcja kupna-sprzedaży. W praktyce prosument:

 • wysyłając nadprogramową energię do zakładu energetycznego, otrzyma za nią określoną zapłatę,
 • będzie pobierać energię z sieci po standardowych stawkach – tak, jak osoby, które nie korzystają z fotowoltaiki.
 • prosument nie otrzyma pieniędzy za sprzedaną energię z fotowoltaiki na konto. Dla każdego zostanie utworzony indywidualny depozyt, w ramach którego będą rejestrowane wszystkie wysłane kWh, a co za tym idzie – kwota do rozliczenia w ramach rachunku za prąd. Rozliczenia będzie można prowadzić w ciągu roku rozliczeniowego.
 • rozliczenie będzie dokonywane nie w kWh, a w złotówkach.
 • „Wynagrodzenie" za przesłaną energię nie będzie objęte podatkami VAT ani PIT. Natomiast zapłaci go [prosument - red.], gdy będzie pobierał prąd z sieci po cenie rynkowej, jak inni klienci.

Mój prąd 4.0 - sprawdź, na co można dostać dofinansowanie

Nowi prosumenci oraz dotychczasowi prosumenci, którzy przejdą na net-billing i nie korzystali przedtem z rządowego dofinansowania na zakup fotowoltaiki, mogą otrzymać:

 • do 4000 zł – jeśli chcą kupić samą fotowoltaikę,
 • do 5000 zł – jeśli chcą kupić fotowoltaikę plus inne urządzenia.

Ci, którzy zdecydują się na szerszy zakres inwestycji, mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie:

 • do 5000 zł na magazyn ciepła,
 • do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej,
 • do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Inne kwoty obowiązują w przypadku dotychczasowych prosumentów, którzy już kiedyś uzyskali dofinansowanie na zakup instalacji z któregoś z rządowych programów. Oni również mogą starać się o pieniądze, pod warunkiem, że przejdą na net-billing, ale otrzymają niższe kwoty:

 • do 2000 zł na samą fotowoltaikę (rozbudowa instalacji),
 • do 5000 zł na magazyn ciepła (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),
 • do 7500 zł na magazyn energii elektrycznej (tylko dla tych, którzy kupują również fotowoltaikę),
 • do 3000 zł na inteligentny system zarządzania energią HEMS/EMS (tylko dla tych, którzy kupią magazyn ciepła i/lub magazyn energii).

Mój prąd 4.0 - wniosek może być złożony tylko w jednej formie

Wniosek składa się wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez GWD (generator wniosków o dofinansowanie) na formularzu przeznaczonym do dofinansowania w formie dotacji właściwym dla danego naboru w ramach Programu. 

Formularz (lub formularze) wniosku dostępny jest w GWD pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl, po utworzeniu konta dla Wnioskodawcy i wybraniu odpowiedniego Programu. 

Wniosek elektroniczny wypełniony w GWD musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). 

Po wypełnieniu wniosku, podpisaniu podpisem elektronicznym wniosek należy wysłać do NFOŚiGW z wykorzystaniem GWD. Nie przesłanie wniosku do NFOŚiGW jest równoznaczne z brakiem złożenia wniosku co skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o dofinansowanie. 

Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania do NFOŚiGW z wykorzystaniem GWD (nie natomiast data utworzenia i zatwierdzenia wniosku w GWD)

TOK FM PREMIUM