Pit 2022. Do kiedy trzeba złożyć zeznanie za 2021? Czas się kończy. Sprawdź co zrobić, jak się spóźnisz

Termin rozliczenia zeznań podatkowych za 2021 rok zbliża się wielkimi krokami. I choć w tym roku czasu jest nieco więcej, z pewnością znajdą się tacy, którym nie uda się zmieścić w terminie. Sprawdź, co grozi podatnikowi, który spóźni się ze złożeniem PIT.

Do kiedy można rozliczyć PIT 2022? W tym roku czasu jest trochę więcej

Termin na złożenie PIT-28 za przychody uzyskane w 2021 roku upłynął 28 lutego. Natomiast, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2021 rok muszą zostać rozliczone do dnia 30 kwietnia. 

Z uwagi na to, że w 2022 roku 30 kwietnia wypada w sobotę, to termin złożenia ww. zeznań podatkowych za 2021 rok przesuwa się (zgodnie z art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) na poniedziałek 2 maja 2022 r.

Wyżej wskazane zeznania i deklaracje można składać w formie papierowej w urzędach skarbowych (lub wysyłać pocztą) albo w formie elektronicznej przy pomocy usługi Twój e-PIT, czy systemu e-Deklaracje.

Do kiedy zwrot podatku za 2021? Wiemy, co zrobić, by pieniądze jak najszybciej wpłynęły na konto

Jeśli po wypełnieniu PIT okazało się, że należy nam się zwrot podatku, od formy złożenia deklaracji podatkowej będzie zależało, jak szybko otrzymamy pieniądze. 

Zwrot podatku najszybciej mogą uzyskać osoby, które posiadają kartę dużej rodziny. Maksymalny czas oczekiwania na zwrot nadpłaty w ich przypadku wynosi do 30 dni od momentu złożenia zeznania PIT za 2021 r. Pozostali podatnicy otrzymają zwrot:

  • do 45 dni w przypadku deklaracji złożonych drogą elektroniczną,
  • do 3 miesięcy dla osób rozliczających się tradycyjnie (poprzez papierowy formularz).

Rozliczanie PIT 2022. Co zrobić, gdy się spóźnisz? - nie panikuj, ale działaj szybko

Jeśli mimo upływu terminu, wciąż nie złożyliśmy zeznania podatkowego, to opcje mamy dwie. 

  1. Możemy nic nie robić. 

Na Portalu Podatkowym w usłudze Twój e-PIT dla każdego podatnika jest przygotowana e-deklaracja. Urząd Skarbowy tworzy ją w oparciu o dane, które już  posiada. Wysokość dochodów oblicza na podstawie zeznań przesłanych przez firmy zatrudniające danego obywatela lub ZUS (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A). Uwzględnia też informacje o ulgach widocznych dla systemu lub rozliczeniach 1% OPP wskazanych we wcześniejszych zeznaniach podatkowych. Jeśli nie masz innych źródeł dochodu to PIT się sam wygeneruje w systemie (PIT-37). W przypadku, gdy podatnik nie zaloguje się na konto ani nie wyśle elektronicznego bądź papierowego zeznania podatkowego, urząd skarbowy uzna go za rozliczonego na podstawie automatycznie wygenerowanego PIT-37. Ta opcja jest dobrym rozwiązaniem tylko w przypadku, gdy nie chcemy uwzględniać żadnych dodatkowych ulg i nie chcemy rozliczać się ze współmałżonkiem. 

2. Musimy działać szybko.

Dotyczy to sytuacji , kiedy mamy inne źródła, więc wygenerowany przez system PIT-37 będzie błędny. 

Najważniejszą rzeczą jest wówczas, by jak najszybciej wywiązać się z obowiązku rozliczenia PIT wypełniając właściwy formularz (np. PIT-36 lub PIT-36L). Im dłużej będziemy zwlekać, tym odsetki za zwłokę będą wyższe.

Złożenie właściwego PIT po terminie jest obarczone odpowiedzialnością karno-skarbową, dlatego jeśli spóźnisz się z wysłaniem zeznania, należy:

  • najpierw złożyć zeznanie, 
  • uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami, 
  • następnie złożyć czynny żal do urzędu skarbowego.

Dzięki temu unikniesz mandatu. Czynny żal można złożyć tylko wtedy, jeśli urząd skarbowy sam nie odkrył wykroczenia i nie rozpoczęło się jeszcze wobec podatnika postępowanie wyjaśniające.

W czynnym żalu trzeba wskazać przyczynę złożenia PIT po terminie. Wyjaśnienie musi być prawdziwe i może dotyczyć przypadku losowego albo sytuacji osobistej (np. być umotywowane chorobą, która uniemożliwiła wysłanie  zeznania).

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM