12 tys. na dziecko nie dla każdego. Duża grupa rodziców nie otrzyma tego świadczenia

12 tysięcy na dziecko to jedno z tych rozwiązań Polskiego Ładu, które spotkało się z dobrym przyjęciem przez społeczeństwo. Komu przysługuje Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i jak złożyć wniosek o 12 tys. na dziecko?

RKO - co to za świadczenie? Rząd chce wspierać rodziny z dziećmi

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie wprowadzone w ramach Polskiego Ładu i obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku. Jest ono niezależne od 500 plus.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy - dla kogo jest przewidziany? Nie każde dziecko otrzyma takie świadczenie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy już w dniu wejścia przepisów mają drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie - za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 35. miesiąca życia.

Z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego nie skorzystają więc rodzice jedynaków, a także rodzice dzieci powyżej 35. miesiąca życia. 

12 tys na dziecko - kiedy składać wnioski? Rodzinny Kapitał Opiekuńczy już funkcjonuje 

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r. czyli od dnia wejścia w życie ustawy zwanej Polskim Ładem. Wnioski można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9. miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy.

Polski Ład - 12 tys. na dziecko - to rodzic decyduje w jakiej formie uzyska świadczenie

Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy. W okresie wypłaty świadczenia możesz raz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy złożysz wniosek o kapitał:

  • po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc,
  • po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

12 tys na dziecko wniosek - możliwa jest tylko jedna forma

Aby uzyskać rodzinny kapitał opiekuńczego należy złożyć do ZUS wniosek:

  • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
  • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek można złożyć tylko elektronicznie poprzez: 

  • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
  • portal Emp@tia,
  • swoją bankowość elektroniczną.

Jeżeli złożysz wniosek przez bank albo portal Empatia (Emp@tia), a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM