Okres ochronny przed emeryturą to ważne prawo, ale nie każdy może z niego skorzystać

Ostatnie lata przed emeryturą to trudny czas na szukanie nowego zatrudnienia. Z tego powodu prawo przewiduje okres ochronny dla pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. Ile trwa taka ochrona i dlaczego nie wszyscy mogą z niej skorzystać?

Okres ochronny przed emeryturą to kilka lat bezpieczeństwa. Jednak nie dla wszystkich 

O przedemerytalnym okresie ochronnym mówi art. 39 Kodeksu pracy, który zakłada, że: 

 „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku".

Są jednak sytuacje, w których osoba znajdująca się w okresie ochronnym może stracić zatrudnienie. Dzieje się tak w przypadku ogłoszenia upadłości przez pracodawcę. Okres ochronny nie chroni także przed zwolnieniem dyscyplinarnym.  

Kogo obejmuje okres ochronny przed emeryturą? Te umowy nie gwarantują ochrony

Przedemerytalny okres ochronny, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy dotyczy osób, które za 4 lata osiągną wiek emerytalny. Dotyczy on więc kobiet, które ukończyły 56 rok życia (wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat) oraz mężczyzn, którzy ukończyli 61 rok życia (wiek emerytalny dla mężczyzn to 65 lat).

Do objęcia okresem ochronnym niezbędny jest także jeden warunek - zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Przedemerytalny okres ochronny nie dotyczy więc osób, które pracują w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie, bądź inne formy współpracy. 

Okres ochronny przed emeryturą, a wynagrodzenie. Czy możliwa jest obniżka pensji? 

Zapisy Kodeksu Pracy gwarantują osobom w okresie przedemerytalnym wysokość wynagrodzenia. Pracownikowi w tym okresie nie można zmienić i zmodyfikować umowy na warunki gorsze niż dotychczas. Są jednak sytuacje, w których ochrona ta nie działa. 

Warunki pracy lub płacy można wypowiedzieć pracownikowi przed emeryturą, kiedy:

  • wprowadzono nowe zasady wynagradzania dotyczące ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy
  • stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania. Jeśli w takiej sytuacji pracownik nie uzyskał prawa do renty, pracodawca może zaproponować mu inne stanowisko, odpowiednie do jego schorzenia, bądź niewymagające uprawnień

TOK FM PREMIUM