Obowiązkowe nowe naklejki na samochody od maja. Sprawdź co oznaczają. Nie lekceważ ich

Nowe naklejki na szybach samochodowych pozwolą na wjazd pojazdu do zielonej strefy. Nalepka już obowiązuje, ale stref w miastach jeszcze nie wyznaczono. Podpowiadamy gdzie sprawdzić kiedy musisz ją mieć, żeby wjechać do centrum i jakie informacje zawiera.

Zielone naklejki na samochód. Od 4 maja obowiązują w całej Polsce

Minister Klimatu i Środowiska podpisał rozporządzenie wprowadzające nowe nalepki na samochody, uprawniające do wjazdu do stref czystego transportu. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 kwietnia 2022, a z dniem 4 maja, weszło w życie.

Oznacza to, że obecnie każdy pojazd poruszający się po takiej strefie w mieście, musi posiadać naklejkę. Za brak naklejki grozi mandat w wysokości 500 zł. Z używania naklejek zwolnione są jedynie:

 • auta przewożące osoby niepełnosprawne,
 • pojazdy służb publicznych, w tym ratunkowych.

Problem jednak w tym, że obecnie stref czystego transportu w polskich miastach jest dokładnie…zero. Samorządy mają jednak prawo ustanawiać na swoim terenie obszary zeroemisyjne i z chwilą gdy to zrobią, naklejki staną się obowiązkowe.

Naklejka na samochód w każdym mieście inna. Ile trzeba mieć miejsca na szybie?

Pewien kłopot w zakresie poruszania się mogą mieć kierowcy dużo podróżujący po kraju. Rozporządzenie niestety nie wprowadza jednolitego systemu oznaczania pojazdów, a to powoduje, że każda gmina ma prawo wydać własną naklejkę.

Jeśli przepisy do czasu wprowadzania w miastach stref czystego transportu nie zostaną poprawione, to kierowcy dużo podróżujący po Polsce, będą musieli mieć kilka naklejek na szybie. I powinny je wszystkie stosować, bo inaczej za wjazd do strefy czystego transportu bez oznakowania grozi mandat, zgodnie z art. 96c Kodeksu wykroczeń: - "Kto nie przestrzega zakazu wjazdu do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych".

Zielone naklejki na samochód zawierają kilka ważnych informacji. Jak wyglądają?

Nowe nalepki na samochód zostały już zaprojektowane. Mają kształt ośmiokąta, kolor zielony i będą zawierać następujące informacje:

 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • nazwę gminy,
 • rok produkcji samochodu,
 • dane dotyczące paliwa.

Z kolei paliwo napędzające dany pojazd, będzie oznaczone następującymi symbolami:

 • P - benzyna,
 • D - olej napędowy,
 • M - mieszanka paliw z olejem,
 • LPG - gaz płynny propan-butan,
 • CNG - gaz ziemny,
 • H - wodór,
 • EE - pojazd zasilany energią elektryczną.

Naklejki będą kosztowały nie więcej niż 5 zł. Trzeba ją umieścić na przedniej szybie samochodu, w lewym, dolnym rogu.

TOK FM PREMIUM