Jak wypełnić deklarację CEEB? Kto zgłasza i co: sieć miejska, kotły, kominki. [STUDIA PRZYPADKÓW]

"Zgłoszenie pieca" (CEEB) to informacja o sposobie ogrzewania budynku. Zebrane dane pomogą rządowi w tworzeniu dedykowanych programów zbliżających nasz kraj do niskoemisyjności. Deklarację złóż do 30 czerwca. 2022 r. Za niezłożenie grożą kary. Masz pytanie jak zgłosić piec, kocioł czy kominek oraz kto to powinien robić? Skorzystaj z pytań i odpowiedzi. Wszystkie pochodzą ze strony gunb.gov.pl

Zgłoszenie ogrzewania domu, w przypadku gdy jest kilka budynków i jedno lub kilka źródeł ciepła. Porady

Pytanie: Na nieruchomości stoją 2 budynki (6A i 7A) i obsługiwane są przez źródło sieci zainstalowane w jednym z nich (6A), jak w takim przypadku złożyć deklarację? Kto zgłasza ogrzewanie domu?

Odpowiedź: Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 6A) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w drugim budynku (7A) lokalnej sieci ciepłowniczej.

Pytanie: Jeśli źródło ciepła znajduje się w 1 budynku, ale ogrzewa też inne budynki, to wprowadzamy tylko ten budynek, w którym jest źródło ciepła, czy musimy wprowadzić każdy budynek?

Odpowiedź: Dla każdego budynku (z zastrzeżeniem, że posiadają inne numery porządkowe) należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w innych budynkach lokalnej sieci ciepłowniczej.

Pytanie: Czy na nieruchomości, na której są dwa budynki mieszkalne z innymi źródłami ciepła składa się 2 deklaracje?

Odpowiedź: Jeżeli budynki te dysponują odrębnymi punktami adresowymi to deklarację należy złożyć indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli nieruchomość ta ma wspólny punkt adresowy można złożyć jedną deklarację dla tych budynków.

Deklaracja piecowa. Gdy ogrzewa sieć miejska, kocioł lub kominek. Odczytywanie mocy

Pytanie: W przypadku korzystania z sieci miejskiej (w moim domu nie ma węzła cieplnego) czy muszę wypełnić deklarację CEEB?

Odpowiedź: Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku np. miejskiej sieci ciepłowniczej.

Pytanie: Jak rozwiać wątpliwości dotyczące kotła? Większość osób składających deklaracje nie wie jak określić jego klasę, np. na etykiecie widnieje EKO, jednak rok produkcji to 2012, kiedy obowiązywały inne normy. Czym różni się taki kocioł od tego wyprodukowanego w 2018 r?

Odpowiedź: W przypadku kotła posiadającego konkretną klasę należy wskazać to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w sekcji B02. Jeżeli na tabliczce znamionowej kotła brak jest informacji na temat jego odpowiedniej klasy, należy wypełnić poz. 01: „Poniżej klasy 3" lub "brak informacji". W przypadku kotłów klasy 5 spełniających normy Ekoprojektu należy wskazać poz. 04 – Klasa 5.

Pytanie: Co oznacza pozycja "łączna moc źródła/źródeł KW w deklaracji B? Skąd osoba składająca deklarację ma pozyskać taką informację?

Odpowiedź: Informację o nominalnej mocy źródła można pozyskać z tabliczki znamionowej urządzenia.

Pytanie: Czy w deklaracji A należy uwzględniać kominki, które nie są użytkowane lub są użytkowane rekreacyjnie?

Odpowiedź: Tak, zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Pytanie: Czy klimatyzacja z funkcją podgrzewania jest identyfikowana jako źródło ciepła? Czy mamy obowiązek zgłosić ją w deklaracji?

Odpowiedź: Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB. Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.

Kto składa deklarację CEEB? Właściciele mieszkań mogą zapytać wspólnotę czy zgłosiła ich lokal

Deklarację mają obowiązek złożyć:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • zarządcy budynków wielolokalowych np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • właściciele lub zarządcy lokali usługowych i handlowych,
 • właściciele domków letniskowych, jeśli znajduje się w nim jakiekolwiek źródło ciepła np. piec grzewczy, kominek czy koza

W przypadku budynków wielomieszkaniowych, gdy w lokalu jest zamontowany kominek, piecyk gazowy - właściciel mieszkania musi to dodatkowe źródło ciepła zgłosić sam. Pozostali właściciele mieszkań w kamienicach i blokach najlepiej jeśli potwierdzą w administracji / wspólnocie / spółdzielni czy deklaracja obejmująca ich lokal została złożona. 

CEEB - jakie urządzenia należy zgłosić?

 • kotły grzewcze na paliwa stałe: węgiel, pellet, drewno
 • piece kaflowe lub wolnostojące opalane paliwem stałym, takim jak węgiel, pellet, drewno,
 • kominki na paliwo stałe, węgiel, drewno
 • kotły olejowe,
 • podgrzewacze gazowe (przepływowe i pojemnościowe)
 • kominki gazowe,
 • trzony kuchenne,
 • piecokuchnie,
 • kuchnie węglowe,
 • pompy ciepła,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego,
 • kolektory słoneczne,
 • sieć ciepłowniczą.

Jak złożyć deklarację CEEB - krótka instrukcja

Istnieją dwa sposoby składania deklaracji CEEB:

 • Online, na stronie www.zone.gunb.gov.pl,
 • Osobiście w Urzędzie Gminy.

Dwa formularze do wyboru:

Znajdź i złóż ten formularz, który odpowiada zgłoszonemu budynkowi.

 • deklaracja A - dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, wybierają ją właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych,
 • deklaracja B - dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych, wybierają ją właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych.

Terminy, kary za nieterminowość:

 • Ostateczny termin zgłaszania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r,
 • jeśli po 1 lipca 2022 źródło ciepła czy źródło spalania paliw ulegnie zmianie np. zostanie zainstalowany nowy kocioł, piec czy kominek, należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację.
 • Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara w wysokości 500 zł do 5000 zł.

- Pytania nadal można przesyłać na adres info-ceeb@gunb.gov.pl. (...) Ostatnio uruchomiliśmy również specjalną infolinię: numer telefonu 22 295 51 28 - rzeczniczka GUNB Joanna Niedźwiedzka, w rozmowie z Tok fm zaprasza do kontaktu z urzędem.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

DOSTĘP PREMIUM