Wakacje kredytowe w praktyce - na co zwracać uwagę przy wypełnianiu. Banki utrudniają? UOKiK interweniuje

Od dziś można składać w bankach wnioski o wakacje kredytowe. Jak to zrobić, czy trzeba się spieszyć i jak reagować, gdy banki utrudniają składanie wniosków? UOKiK: wystarczy jeden wniosek na cały okres wakacji. Kruczków jest więcej

Na czym polegają wakacje kredytowe? Przewodnik po wakacjach kredytowych

"Wakacje kredytowe to "urlop" od kredytu hipotecznego, czyli możliwość zawieszenia jego spłaty nawet na 8 miesięcy" - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, które wydało też "Przewodnik po wakacjach kredytowych".

Można się z niego dowiedzieć, że zostały przygotowane dla osób posiadających kredyty hipoteczne w złotych, czyli polskiej walucie, zaciągnięty na zakup mieszkania realizującego własne potrzeby mieszkaniowe.

Z wakacji kredytowych nie skorzystają więc ani osoby posiadające kredyty gotówkowe, właściciele kredytów zaciągniętych w innych walutach, ani te, które na kredyt kupiły mieszkanie na wynajem.

Wakacje pozwalają zawiesić 8 rat: cztery w tym roku i cztery w przyszłym, w konkretnym podziale na kwartały:

  • maksymalnie 2 raty w III kwartale 2022, w okresie 1 sierpnia - 30 września 2022 r.;
  • maksymalnie 2 raty w IV kwartale 2022, w okresie 1 października - 31 grudnia 2022 r.;
  • maksymalnie 4 raty w 2023 roku — po jednej racie w każdym z kwartałów.

Jak złożyć wniosek o wakacje kredytowe? Uwaga: banki mają różne formularze i strategie

Ponieważ nie istnieje ujednolicony wniosek o wakacje kredytowe i banki same przygotowywały swojej wewnętrzne druki, jeśli chcesz wziąć wakacje kredytowe, przede wszystkim zgłoś się do banku, w którym został zaciągnięty kredyt.

Uwaga: banki udostępniają różne metody zgłaszania wniosków. Niektóre przygotowały specjalne aplikacje, inne formularze internetowe, jeszcze inne poprzestały na drukach do wypełnienia. Ponieważ ustawa nie określiła sposobu składania wniosku, takie praktyki są dozwolone. Pozostaje więc podporządkować się w tym zakresie procedurze przygotowanej przez bank.

Wniosek można złożyć nawet w dniu płatności raty. Jego wypełnienie — jak sprawdził Patryk Skrzat i opisał w Business Insider — zajmuje 2 minuty.

Business Insider opisuje ścieżkę dotarcia do wniosku na stronie, jako przykład podając bank PKO BP: najpierw zaloguj się do swojego konta, a następnie znajdź zakładkę "Kredyty hipoteczne". Wybierając wniosek, uważaj! Poza rządowymi wakacjami kredytowymi, będącymi wsparciem dla kredytobiorców w czasie inflacji, obok może znajdować się też wniosek o tradycyjne wakacje kredytowe. Podczas składania wniosku, ważne jest wybranie odpowiedniego formularza.

W kolejnym kroku wybierz właściwy kredyt, a następnie okres zawieszenia rat, na który jest składany wniosek. W banku PKO BP domyślnie ustawiony jest jeden miesiąc. Niektóre banki jeszcze nie wprowadziły poprawek po interwencji UOKiK, którą opisujemy poniżej, i nadal nie można zgłosić wakacji na cały okres.

Końcowym etapem składania wniosku jest dodanie oświadczenia, że kredyt został wzięty na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Chcesz wziąć wakacje kredytowe, a banki utrudniają? UOKiK: można zgłaszać problemy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) informuje: "cały proces składania wniosku musi być zgodny z ustawą"

Business Insider zapytał prezesa UOKiKu Tomasza Chróstnego o problemy zauważone podczas przygotowań do wdrożenia wakacji kredytowych.

Prezes stwierdził, że jednym z pierwszych zauważonych problemów jest tendencja banków do zmuszania klientów do składania osobnego wniosku na każdy miesiąc wakacji. A ustawa mówi, że kredytobiorca wskazuje okres lub okresy zawieszenia rat, co oznacza, że może wnioskować o 8 miesięcy wakacji, składając dokument tylko raz.

Tomasz Chróstny zauważył, że banki już podczas procesu legislacyjnego zgłaszały poprawkę, która zmuszałaby klientów do składania przed każdą ratą oddzielnego wniosku. Poprawka została odrzucona.

Inne, praktyki banków to nieprawidłowe informowanie konsumentów o tym kto może skorzystać z wakacji. Tu prezes podkreślił, że uprawnienie dotyczy także kredytów na budynki w budowie.

Wspomniał też o wyznaczaniu przez banki terminu zgłaszania wniosków przed datą płatności raty. "Domaganie się przez bank złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed terminem zapłaty raty jest przykładem ograniczenia ustawowych praw konsumenta" - stwierdził Tomasz Chrzęstny i dodał, że ustawa wyraźnie wskazuje, że zawieszenie raty następuje z dniem doręczenia wniosku. Oznacza to, że bank ma obowiązek uwzględnić wniosek nawet jeśli rata została już ściągnięta i zwrócić pieniądze.

Co robić, gdy podczas składania wniosku pojawią się inne problemy?

"W przypadku gdy spotkasz się z problemami dokonania zawieszenia wykonywania umowy kredytowej na postawie przepisów ustawy zawartych w tarczy antykryzysowej 4.0, poinformuj UOKiK poprzez adres mailowy monitoring@uokik.gov.pl" - podpowiada UOKiK na swojej stronie.

DOSTĘP PREMIUM