Drożyzna dopiero przed nami. Eksperci: Polskę czeka jedna z najwyższych inflacji na świecie

Inflacja w Polsce 2022 osiągnęła już 15,5 proc., a stopy procentowe, które rosną od 10 miesięcy - 6,5 proc. Z opublikowanych danych wynika, że realna wysokość wynagrodzeń spadła do poziomu z 1995 roku. Raport globalnej bazy danych z 200 rynków (CEIC) wskazuje, że Polska znajdzie się wśród 3 państw z najwyższą inflacją na świecie. Razem z Turcją i Rosją. Sprawdzamy prognozy na inflację i stopy procentowe w 2023 roku.

CEIC - polska w gronie krajów z najwyższą inflacją na świecie

Raport "Global Inflation Expectations and Targeting: Sky is the Limit" przygotowany przez centralną bazę danych gospodarczych CEIC lokuję Polskę w gronie państw z najwyższą inflacją — informuje Money.pl.

Gorzej od nas radzić sobie będzie z inflacją Turcja (30 proc.) i Rosja (12 proc.). Lepiej od nas poradzą sobie z polityką monetarną i sytuacją gospodarczą Meksyk, Brazylia i Indie.

"Wiele władz monetarnych na całym świecie rozpoczęło już walkę z rekordowo wysokim tempem wzrostu cen konsumpcyjnych. Rosnące obawy o potencjalną stagflację nie są bezpodstawne, gdyż zacieśnienie polityki pieniężnej może zahamować wzrost gospodarczy — można przeczytać w raporcie CEIC "Global Inflation Expectations and Targeting: Sky is the Limit"

Ile wyniesie inflacja w 2023? Prognozy nie są korzystne dla Polski

Międzynarodowy fundusz walutowy przedstawił prognozy przyszłorocznej inflacji. Podczas gdy inflacja w Europie — w krajach strefy Euro — spadnie do poziomu 2 proc., w Polsce nadal będzie się utrzymywać na wysokim poziomie 8 proc.

Rada Polityki Pieniężnej, której celem jest utrzymywanie wysokiej wartości waluty, będzie nadal podnosić stopy procentowe, bo prognozowana wysokość polskich stóp procentowych jest znacznie wyższa od obecnej, która wynosi 6,5 proc. "Problemem nad Wisłą będzie nie tylko inflacja, ale również stopy procentowe, które według Bank of America Global Research maksymalnie osiągną 9, a nawet 10 proc." - analizuje dalej Money.pl

Spada realna wartość wynagrodzeń w Polsce. GUS ogłosił wyniki za II kwartał 2022

Główny Urząd Statystyczny, w komunikacie z 9 sierpnia 2022 podał wysokość przeciętnego wynagrodzenia w 2 kwartale 2022 roku.

Wynika z niego, że przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6156,25 zł i spadło w stosunku do pierwszego kwartału o 78,97 zł (6235,22 zł). Sam spadek wysokości wynagrodzeń w drugim kwartale roku w porównaniu z pierwszym, nie jest niczym niepokojącym. Dzieje się tak co rok i wynika z tego, że do pensji w pierwszym kwartale zwykle doliczane są nagrody i "trzynastki" co podnosi średnią.

Niepokojące jednak jest to, że spada realna wartość wynagrodzeń. Oznacza to, że za miesięczną pensję możemy kupić coraz mniej. Money.pl przytacza wyliczenia analityków Santander pokazujące, że o ile pensje w ciągu roku wzrosły o 11,8 proc, to inflacja była wyższa, a to powoduje realny spadek wartości wynagrodzeń. Analitycy banku stwierdzili, przeliczyli, że to wynik najgorszy od początku analizowania tego typu danych, czyli od 1995 roku.

TOK FM PREMIUM