Czy mieszkańcy bloków też mogą dostać dodatek węglowy? Odpowiedź kryje się w przepisach

Czy ustawa o dodatku węglowym obejmuje tylko właścicieli domów? Co z właścicielami mieszkań w blokach i kamienicach? Wyjaśniamy, komu należy się dopłata do węgla, jakie warunki musi spełnić i jak o nią wystąpić.

Czy ustawa o dodatku węglowym obejmuje też mieszkania w blokach i kamienicach? Jest 1 warunek

O dofinansowanie węgla mogą wystąpić osoby, które do ogrzania domu używają węgla, którego cena jest coraz wyższa. Dopłata dotyczy urządzeń zasilanych paliwami stałymi, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Mogą mini być:

  • kotły,
  • kominki,
  • kozy,
  • ogrzewacze powietrza,
  • trzony kuchenne,
  • piecokuchnie,
  • kuchnie węglowe,
  • piece kaflowe

Jeśli powyższe urządzenia są zamontowanie w budynkach wielorodzinnych i są głównym źródłem ciepła, ich właściciele także mogą ubiegać się o jednorazowy dodatek w wysokości 3 tys. zł na zakup węgla. Jest jednak jeden warunek: mieszkańcy budynku ogrzewanego węglem muszą kupować opał samodzielnie. Dzieje się tak, gdy właściciel mieszkania w budynku wielorodzinnym, ogrzewa je piecem kaflowym. Także mieszkańcy kamienicy czy bloku kupujący opał do ogrzania mieszkań, w ramach wspólnoty z sąsiadami, mogą wystąpić o dodatek.

Wniosek o dodatek węglowy może wówczas złożyć każde gospodarstwo domowe oddzielnie.

Jednak jeśli sąsiedzi zatrudniają do zarządzania nieruchomością firmę zewnętrzną i to ona kupuje opał, dodatek nie będzie wypłacony. Przepisy stanowią — o czym przypomina Infor.pl — że dodatek jest wypłacany jedynie osobom fizycznym, a nie przedsiębiorcom.

CEEB — deklaracja musi być złożona. Inaczej dodatku nie będzie

Osoby występujące o dodatek węglowy nie muszą się martwić, że wysokość ich dochodów wpłynie na wypłatę. Ustawodawca nie wprowadził żadnego kryterium dochodowego, więc dopłatę dostanie każdy, kto używa urządzeń zasilanych węglem.

Przed złożeniem wniosku, warto się jednak upewnić, że została złożona deklaracja CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków). Termin złożenia deklaracji co prawda minął, ale — jak przypomniała minister Anna Moskwa — nadal można je składać lub poprawiać.

Ważne, aby źródło ciepła zgłoszone w ramach CEEB było tym samym, które jest wskazywane we wniosku o dodatek węglowy.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy? Wnioski można składać już dziś, podajemy ważne terminy

Wnioski o dodatek węglowy należy złożyć w urzędzie gminy. Można to zrobić osobiście (pobierając druk z gminy lub tutaj) albo wypełnić go przez internet.

Osoby, które składają wnioski przez internet, muszą to zrobić za pośrednictwem e-PUAP, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 roku, a wypłata dodatku nastąpi na konto podane we wniosku, w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

DOSTĘP PREMIUM