Sejm wprowadził nowe przepisy budowlane. Właścicieli domów czeka wydatek, a za brak dokumentu - kara

Świadectwo charakterystyki energetycznej, czyli paszport energetyczny już wkrótce będzie posiadał każdy budynek w Polsce. Właściciele muszą przygotować się na dodatkowy koszt. Jest związany z wykonaniem audytu energetycznego domu. Sprawdzamy, kto wykonuje audyt i ile kosztuje.

Zmiany w prawie budowlanym 2023. Sejm wprowadził nowe przepisy

15 września br. odbyło się 3 czytanie ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy — Prawo budowlane.

Podczas posiedzenia Sejmu zostało przegłosowane wprowadzenie zmian dotyczących charakterystyki energetycznej budynku.

Na stronie Sejmu pojawiła się informacja, że obecna nowelizacja jest dostosowaniem polskiego prawa do przepisów UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. "Nowe rozwiązania wynikają również z konieczności poprawy skuteczności obecnego systemu oceny efektywności energetycznej budynków w Polsce".

Jak informuje Gazeta.pl ustawa przyjęta przez Sejm, obejmuje:

  • wprowadzenie zmian związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, i rozszerzających zakres systemów o mocy ponad 70 kW objętych obowiązkiem kontroli;
  • umożliwienie dostępu do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej gromadzonych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków;
  • wprowadzenie obowiązku dołączenia przez inwestorów (w tym deweloperów i inwestorów indywidualnych) świadectwa charakterystyki energetycznej budynków do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
  • wprowadzenie obowiązku montażu w budynkach systemów automatyki i sterowania, zgodnie z przepisami unijnymi.

Czym jest charakterystyka energetyczna budynku? Za 6 miesięcy będzie obowiązkowa dla wszystkich budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to inaczej certyfikat energetyczny czy paszport energetyczny budynku. Jest dokumentem sporządzanym na podstawie oceny energetycznej budynku, która polega na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do:

  • ogrzewania i wentylacji,
  • przygotowania ciepłej wody,
  • klimatyzacji,
  • oświetlenia.

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące prawa budowlanego wymagały sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej dla nowych budynków i modernizowanych budynków po 2009 roku.

Świadectwo dotychczas było obowiązkowe dla każdej transakcji na rynku nieruchomości. Oznacza to, że sprzedający dom (na rynku pierwotnym i wtórnym), miał obowiązek przekazania nowemu właścicielowi świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednak jak zaznaczają notariusze i audytorzy, obecnie obowiązek ten nie jest respektowany: "W polskim prawie brak skutecznych kar za brak świadectwa energetycznego"- zauważa portal inspekcjadomu.pl.

Dotychczas audytu energetycznego budynku nie musiał zlecać właściciel domu, który mieszkał w nim bez zamiaru sprzedaży. Nie były one także potrzebne m.in w odniesieniu do zabytków, miejsc kultu, budynków przemysłowych i gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywająca energię z wyjątkiem oświetlenia czy budynków do 50 m kw. a także takich, które są użytkowane przez mniej niż 4 miesiące w roku.

"Nowe prawo wprowadza jeszcze obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla każdego budynku jednorodzinnego czy wielorodzinnego" - czytamy na portalu Gazeta.pl

Po wejściu w życie nowych przepisów, co stanie się w ciągu 6 miesięcy, wszystkie budynki w Polsce będą musiały przejść audyt energetyczny.

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Kto je wykonuje i ile kosztuje audyt. Za brak będą kary

Ocenę charakterystyki energetycznej projektowanego budynku może sporządzić zarówno projektant (na etapie projektowania), jak i osoba posiadająca uprawnienia do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (w budynkach gotowych).

Koszt wykonania audytu energetycznego zależy od kilku czynników, np. zastosowanego typu systemu ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji oraz klimatyzacji. Jednak z oceny skutków regulacji wynika, że ostateczny koszt, w przypadku domów jednorodzinnych nie powinien być wyższy niż 300 zł. Jednak właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych za certyfikat zapłacą dużo więcej. W tym przypadku wyceny są przygotowywane indywidualnie.

Według nowych przepisów, kara za użytkowanie budynku bez świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi i będzie wynosić 10 tys. zł. Jak wspomnieliśmy, dziś kary nie są w praktyce nakładane, ale wejście w życie noweli ma to zmienić.

To będzie kolejna kara za niedopełnienie obowiązku związanego z posiadaniem budynku. Od czerwca 2022 roku na właścicielach ciąży też obowiązek zgłoszenia domu i wykorzystywanego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Tutaj grzywna za niedopełnienie formalności wynosi 5 tys. zł.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM