Kodeks pracy 2022. Będą rewolucyjne zmiany i nawet trzy przerwy w pracy

Zmiany w prawie pracy 2022 ucieszą niektórych pracowników, którzy zyskają dodatkowe przerwy w trakcie wykonywania swoich obowiązków. Wszystko dzięki dyrektywom unijnym związanym z tzw. work-life balance.

Duże zmiany w Kodeksie pracy 2022. Dotyczą tych dwóch dyrektyw unijnych

Wkrótce wejdą w życie zmiany w zasadach prawa pracy związane z wdrożeniem unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady UE, odnoszących się do tzw. work-life balance:

  • dyrektywy 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej;
  • dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców/opiekunów.

W naszym kraju wdrażanie unijnych zasad dot. Work-life balance jest mocno spóźnione (tu podlinkowanie do audycji https://audycje.tokfm.pl/podcast/126510,-To-bedzie-zupelne-przeformulowanie-Kodeksu-Pracy-Polska-spoznia-sie-z-implementacja-dyr) – dyrektywy te miały być wprowadzone we wszystkich państwach UE do 17 grudnia 2021 roku. W tym roku wdrożenie zmian zaplanowano na sierpień, ale termin został przesunięty. Obecnie przewiduje się, że nowy Kodeks pracy 2022 prawdopodobnie wejdzie w życie pod koniec roku, albo na przełomie 2022/2023. 

Trzy przerwy w pracy w Kodeksie pracy 2022? Nowe zasady prawa pracy dotyczą tych pracowników

Ile trwa przerwa w pracy? Jeśli wykonujemy swoje obowiązki zawodowe przez 6-8h, przerwa w pracy wynosi obecnie 15 minut. I to akurat się nie zmieni po wprowadzeniu nowych zasad prawa pracy.

Jednak jeśli wykonujemy obowiązki dłużej niż 9 godzin, według zmian w prawie pracy 2022 będzie nam przysługiwała dodatkowa przerwa, która także potrwa 15 minut.

Jeśli pracujemy dłużej niż 16 godzin, zyskamy prawo do kolejnej – trzeciej – przerwy w pracy. Ma ona trwać co najmniej 15 minut. 

Wszystkie te przerwy, zgodnie ze zmianami w prawie pracy 2022, będą wliczone w czas pracy. 

Dodatkowe przerwy w pracy? Niektóre obowiązują już dziś

W obowiązujących już w Polsce zasadach prawa pracy istnieją także inne przerwy w czasie wykonywania obowiązków:

  • przerwa w pracy przy komputerze: każdej osobie wykonującej swoje obowiązki przy ekranie przysługuje co godzinę 5 minut przerwy;
  • osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z trwającej 15 minut dodatkowej przerwy na wypoczynek bądź gimnastykę;
  • według Art. 187 Kodeksu pracy kobieta, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw. Jeśli ma więcej, niż jedno dziecko, które karmi w ten sposób, może skorzystać z dwóch przerw trwających po 45 minut każda.

Warto wspomnieć, iż nie jest to jedyna zasada w prawie pracy, która dotyczy rodziców. Kolejną jest ta zapisana w Art. 53 Kodeksu pracy – według niej rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia nie może nastąpić w sytuacji, gdy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Work-life balance. Co to takiego? Unijna dyrektywa zmienia zasady prawa pracy

Jak czytamy na stronie rządowej Gov.pl, na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku w krajach anglosaskich powstała metoda zarządzania czasem, która ma przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, jak również pracoholizmowi. Pomysł pojawił się, ponieważ odkryto, iż osoby, które pracują więcej i dłużej wcale nie są wydajniejsze w wykonywaniu swoich zawodowych obowiązków.

W XXI wieku, kiedy coraz trudniej rozgraniczyć pracę od życia osobistego z powodu stałego dostępu mobilnego do technologii, a w konsekwencji m.in. do poczty służbowej czy mediów społecznościowych – potrzeba wdrożenia rozsądnych zasad work-life balance stała się koniecznością, a później także zasadą ustaloną w specjalnej unijnej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM