1800 zł co miesiąc na seniora. Ministerstwo Rodziny chce zaktywizować do pracy osoby starsze

1800 złotych co miesiąc w zamian za zatrudnienie seniora w wieku emerytalnym. Takie pieniądze mają dostawać od 1 stycznia 2023 roku firmy, które zdecydują się wspierać aktywność zawodową osób starszych.

Według doniesień Faktu ministerstwo rodziny pracuje nad projektem ustawy, której celem jest aktywizacja Polaków, a jej realizacja jest jednym z kamieni milowych, jakie znalazły się w Krajowym Planie Odbudowy. By zachęcić do podejmowania pracy, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce zaoferować pieniądze za zatrudnianie seniorów, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a jeszcze nie korzystają ze świadczenia. 

1800 złotych za zatrudnienie seniora. Nową ustawę szykuje ministerstwo rodziny

Rząd planuje wprowadzić przepisy, w ramach których firma decydująca się na zatrudnienie osoby w wieku emerytalnym, będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie od państwa w wysokości do 50 proc najniższej krajowej. Ponieważ wynagrodzenie minimalne w przyszłym roku wzrośnie od 1 lipca 2023 do 3600 zł brutto, to oznacza, że za zatrudnienie seniora przedsiębiorstwo otrzymywałoby nawet 1800 złotych brutto miesięcznie. 

Takie dofinansowywanie przysługiwałoby firmie przez 24 miesiące.  Projekt zakłada jednak, że po upływie okresu dofinansowania, przedsiębiorstwo musiałoby zatrudniać seniora przez kolejne co najmniej 12 miesięcy. 

Aktywizacja zawodowa Polaków. 7 tys. złotych za pracownika "na zdalnym"

Okazuje się również, że w tym samym projekcie,  przygotowanym przez MRiPS znalazły się dwie propozycje dodatków, o których już pisaliśmy, a z których też mogliby skorzystać przedsiębiorcy.

Pierwszy zakłada możliwość ubiegania się o jednorazowe dofinansowanie, w wysokości dwukrotności kwoty uznanej za minimalne wynagrodzenie w danym roku. W 2023 r. będzie to 6980 zł od 1 stycznia i 7200 zł od 1 lipca. Gdyby ustawa weszła w życie, byłaby to oferta dla firm, które utworzą miejsce pracy zdalnej dla pracownika mieszkającego w mniejszej miejscowości. Lista zawierająca takie miejscowości miałaby zostać utworzona przez ministerstwo. Obowiązkiem pracodawcy byłoby zatrudnianie wybranego pracownika na pełen etat przez minimum rok lub przez półtora roku, jeżeli taka osoba zatrudniona byłaby na pół etatu. Pracownik, dla którego miałoby zostać utworzone miejsce pracy, musiałby być osobą przed 30 rokiem życia lub przed 40 rokiem życia.

Dodatek za zatrudnienie osoby bezrobotnej, wychowującej dzieci

To kolejny dodatek w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia. W 2023 wyniesie on 872,5 zł od 1 stycznia i 900 zł od 1 lipca. O dofinansowanie mogłyby się starać firmy, które chcą zatrudnić osobę bezrobotną, która planuje wrócić do pracy po okresie poświęconym na wychowanie dziecka, ale nie na pełen etat. W takim przypadku pracodawca mógłby ubiegać się o świadczenie, które byłoby przez państwo wypłacane przez rok.

Źródło: Fakt, TOK FM

TOK FM PREMIUM