Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym przyjęta przez Sejm. Po zmianach więcej osób dostanie pieniądze

Sejm kolejny raz znowelizował ustawę o dodatku węglowym. Najpierw dodatek węglowy przyznawany był na gospodarstwo, potem na adres. Teraz posłowie zdecydowali, o możliwości wypłaty dodatku węglowego każdemu z gospodarstw pod tym samym adresem, jeśli każde z nich ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła zasilanym węglem. Jest jednak kilka warunków. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

20 października 2022 roku Sejm podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany dotyczącej tzw. dodatku węglowego. Teraz dodatek węglowy w wysokości 3000 zł przyznawany jest  na źródło ciepła w gospodarstwie na zasadzie jeden dodatek na jeden adres. Poprawka w ustawie umożliwi wypłatę dodatku do węgla każdemu z gospodarstw domowych mieszkających pod tym samym adresem.

Nowelizacja dodatku węglowego - kiedy zacznie obowiązywać? 

Zmiana w ustawie o dodatku węglowym 2022 aktualnie trafiła pod obrady Senatu, następnie wróci do Sejmu, a z Sejmu prawdopodobnie na biurko prezydenta. Zacznie obowiązywać dopiero po podpisaniu nowelizacji przez Andrzeja Dudę, prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku tygodni. 

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym - jakie dokładnie zmiany mają być wprowadzone?

Posłowie zdecydowali iż możliwa będzie wypłata dodatku węglowego kilku rodzinom mieszkającym pod jednym adresem. 

Jest jednak kilka warunków: 

 • Każde z gospodarstw zameldowanych pod jednym adresem, ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła zasilanym węglem. Czyli jeżeli pod jednym adresem  zainstalowanych jest więcej niż jeden piec na węgiel, dodatek węglowy należeć się każdej rodzinie ,,która korzysta z osobnego źródła ogrzewania".
 • Każde gospodarstwo domowe ubiegające się o dodatek węglowy będzie musiało mieć złożoną oddzielną deklarację śmieciową dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poza tym aby uzyskać dodatek, opłaty za śmieci będą musiały być uiszczane regularnie.

Dopłaty do węgla. Zmiany w ustawie

Znowelizowana ustawa przewiduje również ustalenie nowego adresu rodzinom, które w kilka przebywają pod jednym numerem. Mają na to czas do 30 grudnia 2022 r.

Jak to ma wyglądać w praktyce? Przykładem mogą być dwa oddzielne gospodarstwa domowe, które mieszkają we wspólnym domu z osobnymi wejściami (i piecami) albo w dwóch domach na jednej działce pod wspólnym numerem np. 5. 

Zgodnie z przygotowaną przez Sejm nowelizacją, te gospodarstwa będą mogły zmodyfikować numerację i wyodrębnić osobne adresy, np. 5a i 5b. 

Po takiej zmianie, będą potwierdzonymi oddzielnymi gospodarstwami i obydwa legalnie będą mogły starać się o dwa oddzielne dodatki węglowe po 3000 zł. 

Konieczne warunki otrzymania dodatku węglowego

Wciąż niezbędnym warunkiem otrzymania dodatku węglowego ma być wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

Dodatek węglowy obecne zasady

Dodatek węglowy przysługuje tym, którzy palą węglem w: 

 • kotle, 
 • kominku, 
 • kozie, 
 • ogrzewaczu powietrza, 
 • trzonie kuchennym, 
 • piecokuchni, 
 • kuchni węglowej lub piecu kaflowym. 

Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,

Aktualnie w przypadku składania wniosków przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek przyznawany jest pierwszemu z wnioskodawców.

Dodatek węglowy przyznawany jest na zasadzie: jeden dodatek na jeden adres. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożyło więcej niż jedno gospodarstwo domowe mieszkające pod tym samym adresem, dodatek węglowy jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Aby uzyskać dodatek na węgiel, nie ma kryterium dochodowego. Jednocześnie dodatek węglowy jest wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go także uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Gdzie i do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski można składać w  gminach do 30 listopada 2022. 

Można to robić:

 • osobiście
 • za pomocą poczty 
 • przez internet (e-PUAP).

Wniosek o dopłaty do węgla - jakie dane są wymagane?

We wniosku o dodatek węglowy trzeba wpisać:

 • organ, do którego składany jest wniosek o dodatek węglowy,
 • imię, nazwisko,
 • PESEL,
 • obywatelstwo,
 • numer i seria dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego,
 • dane osobowe (także numery PESEL) wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wnioskodawca musi też zaznaczyć z listy główne źródło ogrzewania.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy mają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia. Za fałszywe oświadczenie grozi mandat w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.

Źródło: Muratorplus.pl/ Pomorska.pl 

TOK FM PREMIUM