46 proc.pracowników nie chce wracać do pracy stacjonarnej. W razie konieczności są skłonni zmienić pracodawcę

46 proc. polskich pracowników deklaruje, że obowiązkowy powrót do pracy stacjonarnej skłoniłby ich do zmiany pracodawcy, a ponad 30 proc. ankietowanych zrezygnowałoby z części wynagrodzenia, aby zachować możliwość pracy zdalnej. Natomiast 24 proc. respondentów uważa, że najlepszym modelem jest podział na 2 dni w biurze i 3 dni zdalnie.

Z badania  firmy doradczej Deloitte "Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników" wynika, że możliwość pracy zdalnej jest dla pracowników jednym z decydujących czynników podczas wyboru pracodawcy.

Odpowiedzi respondentów pokazują, że najbardziej preferowanym modelem jest podział na 2 dni w biurze oraz 3 dni zdalnie. Jednocześnie najwięcej odpowiadających twierdzi, że taki model zapewnia im możliwość najbardziej efektywnego wykonywania swoich obowiązków i współpracowania z innymi - czytamy w raporcie. 

W badaniu respondenci najczęściej wskazywali 3 dni pracy zdalnej tygodniowo jako preferowany model pracy biurowej, tak zaznaczyło 24 proc. pytanych.

- Polskie przedsiębiorstwa od kilku lat intensywnie eksperymentują, szukając najlepszych rozwiązań w zdalnym czy też hybrydowym modelu pracy. Nasze ogólnopolskie badanie stanu takich sposobów wykonywania obowiązków służbowych pokazuje, że nadal wiele organizacji pracujących w ten sposób nie zadbało o wprowadzenie jasnych reguł, co często przekłada się na niezadowolenie pracowników. To tym bardziej istotne, że możliwość pracy zdalnej w wymiarze przynajmniej 40 proc. czasu jest dla pracowników bardzo ważna. Pokazuje to też jednoznacznie, dlaczego ten model wymaga dalszego rozwoju - mówi John Guziak, partner, lider Human Capital w Deloitte.

Praca hybrydowa wymaga wprowadzenia odpowiednich rozwiązań

Z raporty wynika, że 73 proc. pracowników  deklaruje, iż w ich firmach wprowadzono zasady dotyczące pracy hybrydowej i zdalnej. 

Najczęściej odpowiednie regulacje pojawiają się w firmach z branży:

 • technologicznej (87 proc.), 
 • w przedsiębiorstwach finansowo-ubezpieczeniowych (82 proc.), 
 • oferujących usługi Shared Services (74 proc.).

- Formalizując obowiązujący w danej spółce model pracy hybrydowej lub też planując wdrożenie takiego modelu w organizacji, należy brać pod uwagę nie tylko preferencje zespołu co do modelu pracy, ale też przepisy prawa, które odnoszą się do pracy zdalnej i które dotyczą m.in. sposobu jej ustalania, grup nią objętych czy też zasad komunikowania się pracodawcy ze swoim hybrydowym zespołem - zauważa Katarzyna Sarek-Sadurska, partner, radca prawny, Deloitte Legal.

Praca zdalna i hybrydowa - zalety 

Do największych zalet pracy hybrydowej i zdalnej według przebadanych należą:

 • oszczędność czasu ze względu na brak konieczności dojeżdżania do biura (78 proc.), 
 • możliwość większego skupienia się na pracy (50 proc.), 
 • możliwość elastycznej pracy, co daje pole do załatwienia ważnych prywatnych spraw (43 proc.), 
 • mniejsze wydatki na dojazdy (22 proc.), 
 • możliwość mieszkania w większej odległości od miejsca pracy (22 proc.)

Praca zdalna i hybrydowa - wady

Mimo wielu zalet, praca zdalna w pełnym lub częściowym wymiarze ma też wady. Wśród najczęściej wymienianych znalazły się:

 • osłabienia relacji i zaufania w zespole, co wpływa na pogorszenie szybkości i efektywność procesów; 
 •  brak możliwości wyczucia nastrojów pracowników i nieformalnej wymiany informacji, 
 • trudności z wdrożeniem i angażowaniem nowych pracowników.

Mimo zauważalnych wad, duża część badanych jednak nie chciałaby wracać do pracy wyłącznie stacjonarnej. 

- Blisko połowa respondentów, aż 46 proc., deklaruje, że decyzja o zwiększeniu liczby dni obowiązkowej obecności w biurze skłoniłaby ich do zmiany firmy. Jednocześnie ponad 30 proc. odpowiadających byłoby w stanie zrezygnować z części wynagrodzenia, aby uzyskać lub zachować możliwość pracy zdalnej w zadowalającym wymiarze dni - komentuje Zbigniew Łobocki, senior manager, Human Capital, Deloitte.

***Badanie Deloitte na potrzeby raportu "Stan pracy hybrydowej w Polsce. Doświadczenia i oczekiwania pracowników w Polsce" zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 r., na grupie ponad 400 respondentów z różnych branż (z przewagą sektora finansowo-ubezpieczeniowego), zajmujących różne stanowiska w swoich organizacjach (od asystenta do członka zarządu).

Źródło: Deliotte.com.pl/PulsHR.pl

TOK FM PREMIUM