Nowelizacja Kodeksu pracy. Sejm wprowadził nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która m.in. na stałe wprowadza do polskich przepisów pracę zdalną. Zakłada też, że pracodawcy będą mogli przeprowadzać kontrolę trzeźwości pracowników.

- Umocowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy to rozwiązanie oczekiwane społecznie. Będzie dużym udogodnieniem dla rodziców, którzy chcą łączyć wychowywanie dzieci z pracą zawodową, skorzystają na tym także osoby z niepełnosprawnością – przekazała PAP minister rodziny Marlena Maląg.

Praca zdalna - nowe przepisy. Sejm wprowadził zmiany w kodeksie pracy

Minister rodziny podkreśliła, że umocowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy to rozwiązanie oczekiwane zarówno przez pracodawców, jak i pracowników.

- Praca zdalna bardzo dobrze sprawdziła się podczas pandemii, licznie zgłaszali się do nas pracodawcy z postulatem, żeby unormować to rozwiązanie prawnie. W odpowiedzi na ich głosy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji. Nad tym przepisami pracowaliśmy wspólnie ze stroną społeczną – mówiła szefowa MRiPS.

Praca zdalna 2023. Nowelizacja przepisów przewiduje pracę zdalną całkowitą i hybrydową

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza definicję pracy zdalnej jako wykonywanej całkowicie lub częściowo (hybrydowo) w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, z wykorzystaniem ustalonego sposoby porozumiewania się na odległość – online lub telefonicznie.  

Nowe przepisy przewidują : 

  • pracę zdalną całkowitą (całkowicie z domu),
  • pracę zdalną w systemie hybrydowym (częściowo z domu, częściowo z firmy),
  • pracę zdalną wykonywaną okazjonalnie.

Praca zdalna całkowita i hybrydowa mogą być stosowane w zależności od potrzeb pracownika i pracodawcy. Nowe przepisy umożliwiają pracodawcom zlecanie pracy zdalnej w szczególnych przypadkach, czyli m.in.: w czasie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Jednocześnie zgodnie z nowymi przepisami praca zdalna będzie mogła być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej i będzie mogła trwać maksymalnie do 24 dni w ciągu roku. Praca zdalna wykonywana okazjonalnie będzie mogła być stosowana w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Do takich okoliczności można zaliczyć m.in. pilną opiekę się potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Według nowelizacji pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Nowelizacja Kodeksu pracy. Kontrola trzeźwości pracowników

Oprócz pracy zdalnej nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza drugą, równie ważną zmianę - reguluje zasady przeprowadzania przez pracodawców prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników.

- Taka kontrola nastąpi, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Wykonywanie czynności zawodowych pod wpływem jakichkolwiek używek może doprowadzić do tragedii, dlatego uregulowanie tej kwestii było tak ważne – wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej.

Pracodawcy będą mogli wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników – lub kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

Pracodawca będzie miał obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, w którego organizmie zostanie stwierdzona obecność alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dotyczyć to ma także przypadku, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu bądź spożywał alkohol lub zażywał wymienione środki w czasie pracy.

Badanie stanu trzeźwości pracownika oraz badanie na obecność w jego organizmie środków działających podobnie do alkoholu będzie mogła przeprowadzać również policja. 

Źródło: PAP

TOK FM PREMIUM