Dodatek elektryczny 2022. Nie wszyscy ogrzewający prądem go dostaną

Od czwartku, 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny - przypomina Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dodatek w wysokości 1000 zł lub 1500 zł ma przysługiwać gospodarstwom domowym zużywającym prąd do ogrzewania, będzie on wypłacany do 31 marca 2023 r. Na dodatek elektryczny nie wszyscy jednak mogą liczyć. Są gospodarstwa, które na pewno go nie dostaną. Wyjaśniamy które.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

Dodatek przyznawany jest na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Zgodnie z ustawą, dodatek wynosi: 

  • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie; 
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest dołączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 r.) - podał resort.

Te gospodarstwa dodatku elektrycznego nie dostaną

Mimo, że z założenia dodatek elektryczny jest tych dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna to jednak nie wszyscy ogrzewający domy prądem mogą liczyć na uzyskanie rządowego wsparcia. Jak informuje rządowy portal, ministerstwo klimatu dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • gospodarstwom domowym które posiadają mikroinstalacje fotowoltaiczne i ogrzewają się głównie energią elektryczną,
  • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje fotowoltaiczne,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • osobom w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
  • osobom w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Dodatek elektryczny – dla kogo jest przewidziany?

Dodatek przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, oprócz przypadków wymienionych wyżej. Dodatek elektryczny przysługuje więc gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła (ale bez zasilania fotowoltaiką), piece akumulacyjne czy ogrzewanie płaszczyznowe, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. 

Obowiązuje przy tym zasada: jeden dodatek elektryczny na jeden adres zamieszkania.

Dodatek elektryczny a bojlery…

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna w przypadku bojlerów mimo iż teoretycznie można nimi ogrzewać pomieszczenia, to jednak dodatek elektryczny na nie nie przysługuje.  - W zdecydowanej większości przypadków służą one jednak jedynie do ogrzewania wody użytkowej (C.W.U) wobec czego w takich przypadkach nie mogą one stanowić głównego źródła ogrzewania, a co za tym idzie korzystanie z nich nie uprawnia do uzyskania dodatku elektrycznego – poinformowało DGP ministerstwo klimatu. 

Dodatek do prądu - wniosek

Wnioski o dodatek energetyczny można składać w gminach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Dodatek elektryczny wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Wniosek o dofinansowanie do prądu można pobrać ze strony gov.pl.

We wniosku należy wypełnić dane dotyczące wnioskodawcy i wszystkich członków jego gospodarstwa domowego.

- Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek. Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. We wniosku trzeba też oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła – instruuje na swoich stronach Gov.pl.

Gdzie i jak można składać wnioski o dodatek elektryczny?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o dodatek.

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • osobiście,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  • online.

Jak złożyć wniosek o dodatek elektryczny online? 

Źródło: GOV / PAP/ Dziennik Gazeta Prawna

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM