Urlop z powodu siły wyższej. Zmiany w Kodeksie pracy dadzą pracownikom dodatkowe dwa dni wolnego

Urlop z powodu siły wyższej to kolejna zmiana, jaka będzie wprowadzona do Kodeksu pracy. Z jakiego powodu będzie można wziąć dodatkowe dnia dni wolnego? Wyjaśniamy.
Zobacz wideo

 

Prawdopodobnie już wiosną 2023 roku wejdą w życie zmiany w polskim Kodeksie pracy. Chodzi o wdrożenie do przepisów dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). Jedna to dyrektywa dotycząca "przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej", druga natomiast dotyczy "równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów".

Urlop z powodu siły wyższej

Zgodnie z nowymi przepisami pracownikowi w ciągu roku kalendarzowego będzie przysługiwać dodatkowy urlop z powodu siły wyższej.  Zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin będzie można wziąć np. w pilnych sprawach rodzinnych, jeżeli będzie niezbędna wówczas obecność pracownika.

Czy taki urlop będzie płatny?

Urlop z powodu siły wyższej będzie płatny jednak za czas wolny pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia w wysokości 50 proc. 

Czym jest siła wyższa według prawa?

Jak informuje infor.pl, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2023 r. (sygn. III SA/Po 711/22) za tzw. siłę wyższą można uznać zdarzenie charakteryzujące się:

  • zewnętrznością;
  • niemożliwością jego przewidzenia;
  • niemożliwością zapobieżenia jego skutkom.

Czy pracodawca ma obowiązek udzielić zwolnienia?

Tak, pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia takiego zwolnienia.  Wniosek o urlop z powodu siły wyższej będzie można składać najpóźniej w dniu, w którym ma zostać wykorzystany. Złożony wniosek pracodawca będzie miał obowiązek przyjąć, a jeśli tego nie zrobi,  będzie mu grozić kara grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. złotych.

Zgodność przepisów z prawem unijnym

Wprowadzane zmiany w polskim Kodeksie pracy mają na celu wdrożenie art. 7 dyrektywy 2019/1158. Chodzi o zapewnienie pracownikom na terenie UE prawa "do czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika".

Podczas korzystania z tego typu zwolnienia pracownik będzie pozostawał w stosunku pracy z zachowaniem pełnych praw pracowniczych jednak o 50 proc. niższym wynagrodzeniem za czas przeznaczony na powyższy urlop. 

Źródło: Infor.pl Radiopogoda.pl

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM