Karta Dużej Rodziny to liczne zniżki. Podpowiadamy, jak ją założyć, aby korzystać z benefitów

Karta Dużej Rodziny to program wspierający rodziny wielodzietne. Jej posiadacze mogą korzystać z licznych zniżek na towary i usługi, oferowane przez instytucje publiczne i firmy prywatne. Podpowiadamy jak ją założyć i jak korzystać, z przysługujących bonusów.
Zobacz wideo

Karta Dużej Rodziny to zniżkowy program dla rodzin z co najmniej trójką dzieci.

"Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług" - czytamy na gov.pl.

Karta Dużej Rodziny - co to za karta?

Posiadacze KDR mogą korzystać z bonusów na towary i usługi, oferowanych przez instytucje publiczne i firmy prywatne.

Warto też pamiętać, że oddzielną kartą jest KDR ogólnopolska inną karty lokalne. Karta ogólnopolska uprawnia do zniżek na terenie całego kraju. Lokalne natomiast obowiązują tylko w danym województwie.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Również rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje też  dzieciom:

 • do 18 roku życia;
 • do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się;
 • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Gdzie złożyć wniosek o KDR?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny wniosek należy złożyć:

 • osobiście, w gminie odpowiadającej miejscu  zamieszkania osoby starającej się o kartę; 
 • elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Wniosek może złożyć tylko pełnoletni członek rodziny. 

Jak informuje portal gov.pl, po złożeniu wniosku, Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane są do gminy, "w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku, gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni".

Jak uzyskać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny w mObywatelu?

"Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie" - informuje empatia.mpips.gov.pl.

Kolejne kroki to:

 • Pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store; 
 • Uruchomienie aplikacji mObywatel, 
 • Wybranie opcji "dodaj dokument";
 • Z listy dokumentów wybranie: Karta Dużej Rodziny;
 • Następnie należy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go. 
 • Później należy zweryfikować dane przez np. Profil Zaufany 
 • I sprawdzić, czy mKDR wyświetliła się poprawanie. 

Ile kosztuje wydanie KDR?

Wydanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Natomiast:

 • 13 zł wynosi opłata za duplikat,
 • 10 zł wynosi domówienie tradycyjnej formy Karty.

Na jaki czas uzyskuje się Kartę Dużej Rodziny?

 • rodzice - na całe życie,
 • dzieci - do ukończenia 18 roku życia
 • dzieci, które dalej uczą się w szkole lub studiują – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym planowane jest ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole czy szkole wyższej. 

Źródło: Gov.pl/ /empatia.mpips.gov.pl

TOK FM PREMIUM