Co to jest Trybunał w Hadze i jakie ma znaczenie dla rosyjskiej agresji na Ukrainę? Odpowiadamy

Trybunał w Hadze: co to takiego? Został powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze (z ang. International Criminal Court, ICC) to pierwszy w historii stały sąd międzynarodowy, który został powołany do sądzenia osób fizycznych oskarżanych o popełnienie najcięższych zbrodni, takich jak zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne oraz agresje, które miały miejsce po 1 lipca 2002 r. Siedzibą Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze (MTK) jest Haga – miasto w zachodniej Holandii.

Trybunał w Hadze: co to takiego? Osądza największych zbrodniarzy wojennych i nie tylko

Trybunał w Hadze powstał 17 lipca 1998 roku na podstawie traktatu założycielskiego (tzw. Statutu Rzymskiego), który został wynegocjowany po kilkutygodniowych obradach ONZ w Rzymie. Za jego przyjęciem głosowało 120 państw. MTK działa od lipca 2002 roku, a depozytariuszem jest Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Międzynarodowy Trybunał Karny sądzi zbrodnie takie jak:

  • ludobójstwo,
  • zbrodnie przeciwko ludzkości dokonane w sposób systematyczny lub na wielką skalę, za poduszczeniem organizacji bądź grupy, morderstwa, eksterminacje, tortury, obracanie w niewolników, prześladowania z powodów politycznych, religijnych lub zinstytucjonalizowana dyskryminacja, deportacje ludności, gwałty, zmuszanie do prostytucji oraz inne formy przemocy seksualnej,
  • zbrodnie wojenne na podstawie: konwencji genewskich o ochronie ofiar wojny, deklaracje haskie o zakazie pocisków z gazami oraz rozszerzających się lub spłaszczających w ciele ludzkim, IV konwencji haskiej o zasadach wojny lądowej, protokołu o zakazie używania broni chemicznej i gazowej.

Wedle ustalonego prawa, Trybunał w Hadze może sądzić jedynie osoby fizyczne i tylko za czyny popełnione po wejściu w życie statutu lub po jego przyjęciu przez dane państwo.

Rosja zerwała stosunki z Trybunałem w Hadze. To nie uchroni Putina przed odpowiedzialnością

W listopadzie 2016 roku Rosja, po aneksji Krymu, zerwała stosunki z Trybunałem w Hadze na podstawie dekretu Władimira Putina. W ten sposób prezydent Rosji chciał się wydostać spod jurysdykcji tego sądu. 

Jednak osoby, które podjęły decyzję o agresji na Ukrainę i prowadzeniu tam działań wojennych i tak mogą stanąć przed MTK, dzięki złożonej przez Ukrainę w 2015 r. deklaracji o poddaniu się jurysdykcji Trybunału w Hadze w zakresie dotyczącym zbrodni wojennych i zbrodni ludzkości, z wyłączeniem zbrodni agresji i ludobójstwa, popełnionych przez wysokich decydentów Rosji. Dlatego pociągnięcie Putina do odpowiedzialności za jego obecne działania na Ukrainie jest prawdopodobne.

TOK FM PREMIUM