UE i NATO: czy i kiedy Ukraina stanie się ich członkiem? Perspektywy

Państwa należące do Unii Europejskiej opowiedziały się za szybkim wstąpieniem Ukrainy do UE. Co z NATO? "Nie chce być częścią tego konfliktu" - powiedział sekretarz generalny.

Parlament Europejski przyjął we wtorek (01.03.2022) rezolucję wzywającą „instytucje unijne do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej". Rezolucja została przyjęta przy 637 głosach za, 13 przeciw oraz 26 wstrzymujących się. 

Czy Ukraina ma również szansę na przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego? Jak powiedział sekretarz generalny, NATO nie chce być częścią obecnego konfliktu. Dlatego nie zamierza wysyłać żadnych wojsk na Ukrainę, nie zamierza również wysyłać samolotów do ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Nie rozważa też na razie przystąpienia Ukrainy do sojuszu.

Państwa należące do Unii Europejskiej chcą szybkiego wstąpienia Ukrainy do UE. Wśród nich jest Polska

Unia Europejska oficjalnie uruchomiła procedurę rozpatrywania wniosku Ukrainy o członkostwo. Poinformował o tym na Twitterze przedstawiciel Ukrainy przy Unii Europejskiej Wsiewołod Czentsow. Wcześniej wniosek o przystąpienie do wspólnoty podpisał Wołodymyr Zełenski.

Rezolucja PE nie jest jednak wiążąca, a przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zapowiedział, że na przyspieszone procedury Ukraina nie może liczyć: „To jest bardzo trudny temat, w UE są różne opinie".

Za szybkim przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej opowiedzieli się prezydenci ośmiu państw Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Litwy, Łotwy, Estonii i Bułgarii. 

W przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji wzywa się instytucje Unii Europejskiej do podjęcia działań na rzecz przyznania Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii. Procedura powinna być zgodna z art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej i opierać się na kryteriach merytorycznych. Jednocześnie Unia powinna kontynuować działania na rzecz integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem unijnym zgodnie z obowiązującym układem o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą.

Kiedy Ukraina wejdzie do Unii? Tego na razie nie wiadomo. Proces akcesji zwykle trwa kilka lat. Jest jednak szansa, że Unia Europejska tym razem zastosuje szybszy tryb rozpatrywania wniosku. Kiedy do tego dojdzie, przyjdzie czas na negocjacje oraz prawne przygotowanie Ukrainy do członkostwa. 

Sekretarz generalny: „NATO nie chce być częścią tego konfliktu". Zełeński: potrzebne "wspólne gwarancje bezpieczeństwa"

Czy Ukraina będzie członkiem NATO? Kraj ten był oficjalnym kandydatem do Sojuszu Północnoatlantyckiego od 2014 roku, jednak szanse na członkostwo od początku były niewielkie ze względu na sprzeciw Rosji, która groziła odwetem w przypadku dołączenia Ukrainy do NATO. Sytuacja jest dziś jeszcze trudniejsza. Jak powiedział sekretarz generalny, NATO nie chce być częścią konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, dlatego nie rozważa przyjęcia Ukrainy do sojuszu, nie chce wysyłać żadnych wojsk na Ukrainę, nie zamierza również wysyłać samolotów do ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Stoi jednak solidarnie po stronie Ukrainy, udziela jej wsparcia militarnego, humanitarnego i finansowego.

Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Reutera opublikowanym we wtorek (01.03.2022) powiedział: „Jeśli Ukraina upadnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Zełenski oświadczył, że jeśli państwa partnerskie nie są gotowe, by Ukraina stała się częścią NATO, "ponieważ Rosja tego nie chce", to powinny wypracować "wspólne gwarancje bezpieczeństwa" dla Ukrainy. "Oznaczać to będzie, że mamy integralność terytorialną, nasze granice są chronione, mamy specjalne stosunki ze wszystkimi naszymi sąsiadami, jesteśmy całkowicie bezpieczni, a państwa zapewniające nam bezpieczeństwo robią to legalnie" – wyjaśnił.

TOK FM PREMIUM