Słabe notowania rządu i premiera Morawieckiego. Najnowszy sondaż CBOS

34 proc. respondentów to zwolennicy obecnego rządu, 36 proc. to jego przeciwnicy, a 26 proc. wyraziło obojętność - wynika z sondażu CBOS. Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki jest 40 proc. badanych, niezadowolenie wyraziło 45 proc. ankietowanych.
Zobacz wideo

Rząd Mateusza Morawieckiego ma 34 proc. zwolenników, jak podkreśla CBOS nieco lepsze notowanie - o 3 punkty niż w kwietniu. Przeciwnych rządowi jest 36 proc. respondentów (o 2 punkty mniej w stosunku do poprzedniego pomiaru). Grupa obojętnych wobec rządu również zmniejszyła się: z 28 do 26 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wybrało 4 proc. badanych (wzrost o 1 punkt proc.).

W ciągu ostatniego miesiąca przybyło osób, które negatywnie oceniają działania rządu Mateusza Morawieckiego. To 47 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.), 41 proc. ocenia je - pozytywnie (wzrost o 1 pkt proc.), 12 proc. respondentów, o 2 punkty mniej niż w ubiegłym miesiącu, wybrało odpowiedź: "trudno powiedzieć".

Jak przekazało Centrum Badania Opinii Społecznej, w ciągu miesiąca nie zmieniły się istotnie oceny polityki gospodarczej rządu. Przekonanie, że prowadzona przez gabinet Mateusza Morawieckiego polityka daje nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej, wyraża 34 proc. badanych (bez zmian). Przeciwnego zdania jest 53 proc. ankietowanych (spadek o 1 punkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem), 13 proc., o 1 punkt proc. mniej niż w kwietniu, wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Według sondażu w maju poprawiły nieznacznie się notowania premiera Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z faktu, że Morawiecki stoi na czele rządu, wyraża 40 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. więcej niż w kwietniu), a dezaprobatę - 45 proc. (o 3 punkty proc. mniej). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 15 proc. badanych, o 1 punkt proc. więcej niż przed miesiącem.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 2-12 maja na liczącej 1087 osób grupie - w tym 58,9 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z ankieterem), 28,7 proc. metodą CATI (wywiad telefoniczny), 12,4 proc. metodą CAWI (wypełnienie ankiety internetowej).

 

TOK FM PREMIUM