Uwaga właściciele pieców na węgiel, pellet i gaz! Tylko tak możecie uniknąć kary

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB) musi być złożona przez każdego właściciela budynku na terenie Polski. Masz piec na węgiel, pellet lub gaz, kuchnię węglową, kominek lub panele fotowoltaiczne? Nie spóźnij się ze złożeniem deklaracji. Dla spóźnialskich będą kary.

Centralna ewidencja emisyjności budynków - po co jest tworzona? Źródła ciepła, które obejmie

Zebrane z całego kraju deklaracje posłużą do przygotowania bazy danych obejmujących wszystkie paliwa używane w Polsce do funkcjonowania gospodarstw domowych, rolnych czy przedsiębiorstw i fabryk. Rządzący poznają strukturę źródeł ciepła jakie używamy, a to ułatwi przygotowywanie dedykowanych programów, mających wspierać ich wymianę na niskoemisyjne. Celem jest walka ze smogiem i czyste powietrze nad Polską oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Deklaracja o ogrzewaniu domu powinna być złożona przez każdego, kto ma w jakieś źródło ciepła. Deklaracja powinna objąć następujące urządzenia i systemy:

 • kotły grzewcze na paliwa stałe: węgiel, pellet, drewno
 • piece kaflowe lub wolnostojące opalane paliwem stałym, takim jak węgiel, pellet, drewno,
 • kominki na paliwo stałe, węgiel, drewno
 • kotły olejowe,
 • podgrzewacze gazowe (przepływowe i pojemnościowe)
 • kominki gazowe,
 • trzony kuchenne,
 • piecokuchnie,
 • kuchnie węglowe,
 • pompy ciepła,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego,
 • kolektory słoneczne,
 • sieć ciepłowniczą.

CEEB - Centralna ewidencja emisyjności budynków. Deklaracja, terminy, kary

Formularz pobierz na stronie zone.gunb.gov.pl lub ceeb.gov.pl. Deklaracja w pdf znajduje się w sekcji "Materiały do pobrania i najczęściej zadawane pytania".

Z kolei pod przyciskiem "Zaloguj się aby złożyć deklarację" możesz wypełnić i złożyć formularz CEED bez potrzeby jego pobierania.

Deklarację można też pobrać, wypełnić i złożyć w swoim Urzędzie Gminy.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, opublikowana w Dz.U z 2020 r. poz. 556 przewiduje, że ostateczny termin zgłaszania deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r. Gdy po 1 lipca 2022 źródło ciepła czy źródło spalania paliw ulegnie zmianie, należy w ciągu 14 dni złożyć nową deklarację.

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara w wysokości 500 zł do 5000 zł.

Jak złożyć deklarację CEEB? Złóż online lub pobierz wniosek

Pierwszym krokiem składania deklaracji niezależnie od tego na jaką formę się zdecydujesz, jest wybranie właściwego formularza:

 • deklarację A - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, wybierają właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych,
 • deklarację B - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych, wybierają właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych.

Aby złożyć deklarację CEED online:

 • wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl,
 • kliknij: "złóż deklarację",
 • wybierz sposób logowania: profil zaufany lub e-dowód,
 • zaloguj się wpisując swoje dane,
 • składanie deklaracji rozpocznij od dodania budynku: wypełnij metrykę budynku wypełniając wszystkie pola,
 • dodaj deklarację A i wskaż rodzaj budynku i lokale mieszkalne lub lokale zbiorowego zamieszkania objęte deklaracją,
 • wybierz źródło ciepła używane w budynku, jego liczbę i określ czy jest ono eksploatowane, a także jakie spełnia funkcje
 • wskaż klasę kotła na paliwo stałe oraz liczbę kotłów w wybranej klasie,
 • zaznacz rodzaje stosowanego paliwa,
 • wpisz dane kontaktowe i zaznacz czy są takie same jak adres budynku, którego dotyczy deklaracja,
 • po wypełnieniu danych kontaktowych złóż deklarację (złożonej deklaracji nie można edytować, ani usunąć).

Aby pobrać druk do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy:

 • wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl,
 • kliknij w "materiały do pobrania i najczęściej zadawane pytania,
 • Kliknij w "deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw" (wybierz właściwy formularz A lub B).

TOK FM PREMIUM