Bogdan Święczkowski zostanie sędzią TK. PiS przegłosował jego kandydaturę

Sejm zgodził się, żeby Bogdan Święczkowski, obecny Prokurator Krajowy, został sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
Zobacz wideo

Kandydaturę Święczkowskiego w głosowaniu poparło 233 posłów, przeciw było 219, a od głosu wstrzymało się 2 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 228 głosów. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata, podczas której opozycja protestowała przeciw wyborowi Święczkowskiego.

Sędzia TK jest wybierany przez Sejm na 9-letni± kadencję.

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski został zgłoszony jako kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez grupę posłów PiS. Ma zająć w TK miejsce sędziego Leona Kieresa, który w lipcu ubiegłego roku przeszedł w stan spoczynku i był ostatnim sędzią powołanym przez większość inną niż PiS.

W poniedziałek sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka stosunkiem głosów 15 do 14 pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Bogdana Święczkowskiego na sędziego TK.

Święczkowski jest jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry. Z Prawem i Sprawiedliwością związany jest od czasu, gdy partia pierwszy raz objęła władzę w kraju (lata 2005-2007). Od 2005 roku pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej (od 2009 dyrektora), a także prokuratora Prokuratury Apelacyjnej. W 2006 roku został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej. W latach 2006-2007 był szefem ABW.

Gdy Prawo i Sprawiedliwość powróciło do władzy - w 2015 - Bogdan Święczkowski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w 2016 na stanowisko prokuratora krajowego i zastępcy prokuratora generalnego. Jest również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jako prokurator krajowy zasłynął m.in. pismem do prokuratorów, w którym polecił ścigać osoby organizujące "nielegalne zgromadzenia" przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zapowiadał także "mocne dowody" przeciwko mec. Romanowi Giertychowi oraz wystosował pozew na ponad 2 miliony złotych przeciwko prokurator Katarzynie Kwiatkowskiej, prezesce stowarzyszenia Lex Super Omnia. 

TOK FM PREMIUM