Dodatkowe 200 złotych do emerytury. Tego wniosku nie złożysz w ZUS

Dodatek do emerytury w wysokości 200 zł obowiązuje od początku 2022 roku. Nie każdy senior go otrzyma. Jakie warunki należy spełnić? Odpowiadamy.

Poza 500 plus dla seniora, jak również trzynastą i czternastą emeryturą, od początku 2022 roku emeryci mogą liczyć także na inne dodatkowe, comiesięczne świadczenie finansowe w wysokości 200 złotych do emerytury. Jest ono jednak przyznawane tylko niektórym seniorom. 

200 złotych do emerytury. Z tego świadczenia skorzystają tylko niektórzy emeryci

Nowy dodatek do emerytury w wysokości 200 zł obowiązuje od początku 2022 roku. Z comiesięcznego świadczenia skorzystają osoby, które ukończyły 65 lat w przypadku mężczyzn i 60 lat w przypadku kobiet. Koniecznym warunkiem otrzymania świadczenia w wysokości 200 zł miesięcznie jest czynna służba w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym albo w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym przez ściśle określony czas: 

  • dla mężczyzn: czynna służba w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat,
  • dla kobiet: 20 lat takiej czynnej służby.

"Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej" – taki zapis można znaleźć w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych, który znajdziemy na stronie Gov.pl. 

Dodatkowe świadczenie emerytalne dla strażaków i ratowników będzie przysługiwać osobom, które przynajmniej raz w roku uczestniczyły w akcjach ratowniczych, tym samym spełniając warunek "czynnego uczestnictwa" w służbie.

Gdzie złożyć wniosek o 200 zł do emerytury? Tym razem nie w ZUS

Większość świadczeń przyznawanych emerytom jest wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam też trzeba złożyć odpowiednie wnioski.

Jednak po 200 zł do emerytury seniorzy mają się ubiegać bezpośrednio w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wniosek należy złożyć do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Kiedy wypłata 200 zł emerytury dla seniorów? Sprawdź

Wypłata 200 zł do emerytury następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze.

Zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie 200 zł świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do tego świadczenia od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym dana osoba spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

TOK FM PREMIUM