13 emerytura 2022 trafiła na konta seniorów. Nie wszyscy ją otrzymali. Sprawdź, komu nie przysługuje

13 emerytury trafiają na konta seniorów wraz z emeryturami za kwiecień. Sprawdź, w jakiej wysokości jest dodatkowe świadczenie i kto nie może liczyć na dodatkowe środki na koncie.

Trzynasta emerytura 2022 - kto otrzymał dodatkowe świadczenie? 

Trzynasta emerytura to dodatkowe świadczenie wypłacane emerytom i rencistom  z urzędu od 2019 roku. Od 2020 roku "trzynastka"  jest gwarantowana ustawowo. Pierwotnie to dodatkowe świadczenie miało być wypłacana jednorazowo, jednakże w związku z pandemią, a następnie kryzysem gospodarczym, rząd postanowił wesprzeć emerytów i rencistów również w kolejnych latach. Jest to forma wsparcia dla obywateli w ramach tarczy antykryzysowej, tak samo jak waloryzacja rent i emerytur, obniżka VAT i cen paliwa, bony mieszkaniowe czy rekompensaty za prąd 

13 emerytura przysługuje wszystkim seniorom, którzy mają status emeryta niezależnie od progu dochodowego. Nie potrzebny jest wniosek, ani żadne dokumenty składane w ZUS.

13. emerytura - kiedy wypłata. Pieniądze powinny być już na koncie seniora

ZUS wypłaca trzynaste emerytury za 2022 roku wraz z emeryturami za kwiecień. Oznacza to, że blisko połowa seniorów powinna mieć już na koncie to dodatkowe świadczenie. Czekają na nie jeszcze ci, którzy regularne emerytury mają wypłacane w drugiej połowie kwietnia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych standardowo bowiem wypłaca emerytury i renty w sześciu terminach tj. 5, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia każdego miesiąca.

Ile wynosi 13 emerytura 2022 netto? Kwota jest wyższa niż rok temu

13 emerytura jest wypłacana w wysokości najniższej emerytury w 2022 roku. Od 1 marca, po niemal 7 procentowej waloryzacji, najniższa emerytura wynosi 1338,44 zł (brutto) i taka też jest wysokość "trzynastki".

W tym roku rząd zdecydował, że od 13. emerytury nie będzie pobierany podatek, a świadczenie będzie pomniejszone jedynie o składkę zdrowotną. Zatem 13. emerytura 2022 netto wynosi 1 217,98 zł.

Trzynasta emerytura 2022 - kto nie otrzyma świadczenia? Przeczytaj koniecznie, jeśli jeszcze nie otrzymałeś "trzynastki"

Trzynasta emerytura nie jest uzależniona od progu dochodowego, nie wymaga także składania żadnych wniosków czy dokumentów. Oznacza to, że świadczenie przysługuje niemal każdemu seniorowi. A kto nie może na nie liczyć? Trzynastej emerytury nie otrzymają osoby, które na dzień 31 marca 2022 nie były uprawnione do renty bądź emerytury lub też prawo to zostało im zawieszone. "Trzynastki " nie dostaną także osoby, które w tym roku osiągnęły wiek emerytalny, ale z jakiegoś powodu nie złożyły wniosku o emeryturę do końca marca 2022. 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM