PPK - czy warto oszczędzać na przyszłą emeryturę? Środki zgromadzone w ZUS mogą nie wystarczyć

PPK - co to są Pracownicze Plany Kapitałowe? To program systematycznego oszczędzania z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia. W pewnych sytuacjach środki będzie można pobrać przed ukończeniem 60 lat.
Zobacz wideo

PPK - co to są Pracownicze Plany Kapitałowe? Środki mają charakter prywatny

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to dobrowolny, powszechny program oszczędnościowy, który funkcjonuje we współpracy z państwem oraz pracodawcami. Program Pracowniczych Planów Kapitałowych pomyślany jest jako dodatkowe źródło oszczędności dla pracowników w późniejszych latach ich życia. System umożliwia długoterminowe odkładanie środków w ramach tzw. III filaru systemu emerytalnego. Uczestnictwo w nim jest dobrowolne. Warto przy tym wiedzieć, że płacenie składek na PPK obciąża nie tylko osobę oszczędzającą, ale także pracodawcę, z dodatkową pomocą ze strony państwa. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami prywatnymi, podlegającymi dziedziczeniu.

PPK - jak wyglądają wpłaty? Dokonuje ich pracownik, pracodawca oraz Skarb Państwa

Do PPK środki wpłacane są przez:

 • pracownika - wpłata podstawowa to 2% wynagrodzenia, dodatkowa może wynieść do 2%.
 • pracodawcę - podstawowa wpłata to 1,5% wynagrodzenia pracownika, a wpłata dodatkowa do 2,5% wynagrodzenia. Wynagrodzenie pracownika rozumiane jest jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 • Skarb Państwa - jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika: 250 zł. Dopłaty roczne (po spełnieniu określonych warunków): 240 zł.

PPK - wypłata środków po ukończeniu 60. roku życia - uczestnik może sam zdecydować o formie wypłaty

Po ukończeniu 60 roku życia, uczestnikowi programu PPK zostanie wypłaconych jednorazowo 25% środków zgromadzonych na koncie.

Pozostałych 75% środków zgromadzonych w PPK wypłacanych będzie w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat. W takim przypadku uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty podatku od dochodów kapitałowych od kwoty wypłaty przekraczającej 25% wartości aktywów zgromadzonych w PPK.

PPK - wypłata środków możliwa jest także przed ukończeniem 60 lat

Wypłata środków z PPK w kilku przypadkach jest możliwa także przed ukończeniem 60 roku życia:

 • w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia można złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Należy jednak pamiętać, że taki zwrot wiąże się z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy;
 • raz w trakcie uczestnictwa można wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania. Konieczny jest zwrot całości wpłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat;
 • w przypadku poważnej choroby, albo choroby współmałżonka lub dziecka można wypłacić 25% środków;
 • w przypadku śmierci uczestnika środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK

PPK - czy warto przystąpić do programu? Decyzja należy do pracownika

Eksperci zauważają, że podobnie jak wszystkie instrumenty finansowe, PPK ma swoje wady i zalety. Z pewnością jednak jest to program wart rozważenia, a do jego największych atutów należą:

 • 3 źródła finansowania (pracownik, pracodawca, państwo)
 • możliwość rezygnacji z programu w dowolnym momencie
 • możliwość wypłaty środków, będących niezbędnym wsparciem finansowym w niektórych trudnych sytuacjach życiowych
 • możliwość dziedziczenia środków z PPK

Po co rząd stworzył PPK? Emerytury z ZUS mogą nie wystarczyć

Średnia długość życia wynosi dzisiaj w Polsce 77,3 roku. W 2060 r. Polacy będą żyć przeciętnie 85,6 lat. W przyszłości zmieni się także struktura społeczeństwa – przybędzie osób w wieku poprodukcyjnym, a ubędzie w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wydłużające się w czasie średnie dalsze trwanie życia oznacza zmniejszanie wysokości emerytur. 

- Chodzi o to, że aktualnie na jedną osobę na emeryturze pracuje czworo z nas. Cztery osoby pracują na jednego emeryta. W momencie kiedy dzisiejszy pracujący 30-latek będzie przechodził na emeryturę, to na jego emeryturę będzie pracowało poniżej dwóch pracowników. To oznacza, że już dziś musimy myśleć o tym, jak zabezpieczyć swoją przyszłość emerytalną, bo sytuacja demograficzna nie napawa optymizmem. - tłumaczy ekonomista Robert Zapotoczny

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM