Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - wniosek możesz złożyć tylko w określonej sytuacji

Rząd zapowiedział wprowadzenie Tarczy dla kredytobiorców. Ma ona pomóc osobom posiadającym kredyty, których spłacanie, w czasie galopującej inflacji i stale podnoszonych stóp procentowych, staje się coraz trudniejsze. Elementem tarczy jest pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, która ma ułatwić spłatę rat. Kto może się o nią ubiegać i jak to zrobić?

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm udzielania pomocy tym kredytobiorcom, którzy mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. Dotyczy kredytów mieszkaniowych w następujących sytuacjach:

  • gdy osoba zobowiązana do spłaty kredytu znalazła się w trudnej sytuacji finansowej i dalsza spłata bez pomocy państwa nadmiernie obciąża domowy budżet,
  • gdy kredytobiorca sprzedał kredytowaną nieruchomość żeby spłacić zadłużenie, ale kwota, jaką uzyskał ze sprzedaży nie pokrywa całego zobowiązania.

Żeby uzyskać pomoc, trzeba spełnić szereg wymagań wymienionych na stronie ministerstwa finansów. Warunki udzielania tego typu pomocy można też sprawdzić w swoim banku.

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców rząd realizuje także inne rodzaje wsparcia dla zadłużonych. Jedną z nich zapowiedział w ramach tarczy dla kredytobiorców. Poza wakacjami kredytowymi i zastąpieniem wskaźnika WIBOR innym mechanizmem wyznaczania poziomu oprocentowania kredytów, Mateusz Morawiecki zapowiedział zwiększenie budżetu FWK o 1,4 mld złotych i uproszczenie procedury składania wniosków.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Na co można liczyć?

Miesięczne wsparcie jednego kredytobiorcy wynosi najwyżej 2 tys. zł. miesięcznie. Można je otrzymywać przez maksymalnie 36 miesięcy, co oznacza pomoc w wysokości 72 tys. zł.

Wsparcie ma charakter zwrotny. Należy je traktować jako pożyczkę, która powinna zostać zwrócona, choć w uzasadnionych przypadkach może być częściowo umorzona.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - wniosek niedługo złożysz też online

Wnioski o pomoc w spłacie kredytu pochodzącą z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy składać w banku, w którym został zaciągnięty kredyt. Chcąc zapoznać się z warunkami należy więc odszukać odpowiednią stronę banku dedykowaną FWK, np:

  • fundusz wsparcia kredytobiorców pko bp,
  • fundusz wsparcia kredytobiorców santander,
  • fundusz wsparcia kredytobiorców ing,
  • bgk fundusz wsparcia kredytobiorców.

W ramach uproszczenia procedury ubiegania się o wsparcie, rząd zapowiedział wprowadzenie możliwości składania wniosków online, należy więc spodziewać się, że wkrótce będzie można pobrać w nioski na stronie swojego banku.

Nowa tarcza dla kredytobiorców. Od kiedy i dla kogo jest przewidziana?

Dokładne zasady udzielania pomocy kredytobiorcom będą określone w nowej ustawie. Rząd planuje, że parlament jeszcze w maju zacznie nad nią pracować, a większość nowych przepisów wejdzie w życie od 1 lipca 2022.

Dopłaty z Funduszu do kredytów hipotecznych przeznaczone są dla osób, które:

  • mają status osoby bezrobotnej,
  • miesięczne koszty spłaty zobowiązania kredytobiorcy, przekraczają 50% jego dochodów,
  • miesięczne dochody kredytobiorców nie przekraczają 1552 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego lub 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM