Banki ograniczą wakacje kredytowe? "Pomoc byłaby zbyt powszechna". Szykują się kolejne zmiany

Rząd przyjął projekt ustawy pomocowej dla kredytobiorców, chce aby zmiany weszły w życie 1 lipca. Teraz projektem miał zająć się Sejm, jednak jak dowiadujemy się z RMF FM, protest do kierunku zmian i zakresu pomocy zgłosił Związek Banków Polskich. - Wsparcie powinno być skierowane do tych, którzy faktycznie go potrzebuję - pisze w piśmie do Sejmu ZBP.

Wakacje kredytowe. Propozycja dalszych zmian: trzeba będzie spełnić łącznie 3 warunki

W swoim stanowisku skierowanym do Kancelarii Sejmu, Związek Banków Polskich (ZBP) zwrócił uwagę, że w obecnym kształcie z projektu ustawy, z wakacji kredytowych może skorzystać praktycznie każdy kredytobiorca. Tymczasem nie dla każdego wielokrotnie podnoszone stopy procentowe stanowią problem wymagający wsparcia państwa. Pomoc nie powinna objąć zarówno tych, dla których rata nie jest istotną częścią budżetu domowego, jak i tych, którzy mają stałe oprocentowanie i nie odczuwają zmian związanych z rosnącymi stopami procentowymi.

Apeluje w związku z tym, by ograniczyć dostęp do wakacji kredytowych tylko do osób faktycznie potrzebujących wsparcia. Proponuje, żeby z wakacji mógł skorzystać kredytobiorca, który łącznie spełnia trzy warunki:

  • stosunek wydatków na kredyt przekracza 40 proc. miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy,
  • opóźnienie w spłacie kredytu nie przekracza 30 dni,
  • posiada i zamieszkuje lokal o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 75 mkw. lub 100 mkw. w przypadku domu jednorodzinnego.

Związek Banków Polskich: "Koszt dla sektora bankowego to 2 mld zł"

Przy obecnym poziomie stóp procentowych i założeniu, że z wakacji kredytowych skorzystaliby wszyscy kredytobiorcy, łączny koszt dla sektora bankowego z tytułu wakacji kredytowych przyznanych w latach 2022-2023 mógłby sięgać nawet 20 mld zł - napisano w proteście do Sejmu.

ZBP ocenił także, że pozostanie przy zaproponowanej przez rząd formule nie tylko zagrozi stabilności sektora bankowego, ale może też osłabiać działania polityki pieniężnej NBP, czyli wpłynąć na zmniejszenie skuteczności podwyżek stóp w walce z inflacją.

Wakacje kredytowe nie tylko na 1 nieruchomość, ale też wyłącznie dla potrzebujących. Inaczej: "Nieuzasadniony transfer"

Przedstawiciele banków zwrócili uwagę na jeszcze jeden element: efekt pomocy będzie odwrotny od założonego:

- Umożliwi nieuzasadniony transfer środków finansowych od deponentów do zamożnych kredytobiorców, którzy żadnego wsparcia nie potrzebują - wyjaśniają w piśmie

Ich zdaniem błędem jest pozwolenie na skorzystania z wakacji każdemu posiadaczowi kredytu hipotecznego na własne mieszkanie. Wsparcie obejmie bowiem także tych, którzy dobrze sobie radzą i nie potrzebują pomocy, natomiast ostatecznie zapłacą za tę pomoc wszyscy kredytobiorcy, a więc także ci gorzej sytuowani.

- Wprowadzenie dodatkowych kryteriów pozostaje w zgodzie z intencją wyrażoną publicznie przez prezesa Rady Ministrów podczas prezentacji założeń wsparcia rządowego dla kredytobiorców - zauważa na koniec ZBP.

Jaki będzie skutek protestu przedstawicieli banków i czy pojawienie się go wpłynie na przesunięcie terminu wdrożenia wakacji kredytowych, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

TOK FM PREMIUM