Wakacje kredytowe 2022 tylko na 1 kredyt. Czy kredyt konsolidacyjny jest tu rozwiązaniem?

Wakacje kredytowe "to możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy" - czytamy na stronach Ministerstwa Finansów. Można o nie wystąpić w 2022 i 2023 r. Przerwa w spłacie rat kredytowych obejmie zarówno część kapitałową, jak i odsetkową raty. I najważniejsze: wakacje mogą dotyczyć wyłącznie tej nieruchomości, która zaspokaja potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy. Co zatem zrobić, jeśli kredytów mamy więcej?

Wakacje kredytowe - od kiedy i dla kogo są przewidziane? Przerwa w spłatach to chwila oddechu dla budżetu domowego

Rząd przygotowuje wsparcie dla kredytobiorców, którym w ostatnich miesiącach z powodu inflacji i kilku podwyżek stóp procentowych, gwałtownie wzrosły zobowiązania kredytowe. Dziś rata kredytu jest niemal dwa razy wyższa niż jeszcze półtora roku temu. Tym wsparciem ma być Tarcza dla kredytobiorców, a jednym z mechanizmów w niej zawartych - wakacje kredytowe.

Z czasowej przerwy w spłacie zobowiązań mogą skorzystać osoby, które mają kredyt hipoteczny. Co ważne, nie każdy kredyt mieszkaniowy może zostać w ten sposób odroczony. Dotyczy to wyłącznie jednej umowy kredytowej zawartej na zakup nieruchomości realizowany na własne cele mieszkaniowe kredytobiorcy.

Nie skorzystają na wakacjach kredytowych inwestorzy, który mają kilka umów, a zakupione nieruchomości przeznaczają np. na wynajem.

O tym kiedy i jak skorzystać z wakacji kredytowych można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów:

-"To możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Wakacje kredytowe będą dotyczyć zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty. Termin na spłatę zostanie przesunięty bez dodatkowych odsetek. "

1 rata na wszystkie zadłużenia. Na czym polega kredyt konsolidacyjny?

Wakacje kredytowe są krótkoterminowym zawieszeniem spłaty zadłużenia i mogą być ulgą dla osób, które mają przejściowe problemy ze spłacaniem rat.

Innym mechanizmem optymalizacji wydatków jest konsolidacja posiadanych kredytów czyli kredyt konsolidacyjny. Polega on na zaciągnięciu nowego kredytu, który pokrywa spłatę pozostałych. Dzięki temu kredytobiorca ma jedną miesięczną ratę do spłaty, a jej warunki są ustalane na etapie podpisywania umowy kredytowej. Korzyścią z zaciągnięcia takiego zobowiązania jest to, że rata kredytu konsolidacyjnego jest niższa od sumy rat płaconych poprzednio. Oczywiście są też wady takiego zadłużenia. Choć jednostkowa rata jest niższa, to sumaryczny koszt kredytu może być wyższy. Trzeba też ponownie przejść ocenę zdolności kredytowej, a często także jeszcze raz zapłacić prowizję banku.

Kredyt konsolidacyjny można zaciągnąć w banku, w którym posiada się jeden z kredytów lub w zupełnie innym. Głównym kryterium wyboru miejsca powinny być warunki, jakie na tego typu instrument finansowy oferuje dany bank. W przypadku kredytów konsolidacyjnych najlepiej jest je omówić w oparciu o konkretną sytuację kredytobiorcy, z doradcą w banku.

Wakacje kredytowe, a kredyt konsolidacyjny. Co wybrać?

Wakacje kredytowe i kredyt konsolidacyjny do dwa różne narzędzia finansowe. O wakacje kredytowe można wystąpić w odniesieniu do kredytu hipotecznego, nie konsolidacyjnego.   

Co więc wybrać? Warto wziąć pod uwagę następujące aspekty:

  • wakacje kredytowe są czasowym rozwiązaniem problemu (gdy mamy chwilowe trudności finansowe),
  • odroczenie spłaty ma pewne wady: wpłynie na długość spłaty kredytu lub wysokość raty w przyszłości,
  • w trakcje wakacji kredytowych nie zaciągniesz innych kredytów, bo banki automatycznie odrzucają wnioski kredytobiorców korzystających z przerw w spłacie, uznając to za dowód istniejących problemów finansowych. 

Jeśli  przewidujesz, że twoje problemy ze spłatą kredytu nie są krótkotrwałe, pomyśl o innych rozwiązaniach, np. kredycie konsolidacyjnym. To długofalowe rozwiązanie, które lepiej  sprawdzi się gdy potrzebujesz długoterminowej ulgi w spłacie rat, a do tego masz kilka kredytów.

TOK FM PREMIUM