Polska w strefie Euro? Sprawdzamy stanowisko UE, przedstawiciela rządu, i Polaków (sondaże)

Komisja Europejska ogłosiła, że Chorwacja jest gotowa do przyjęcia waluty euro z dniem 1 stycznia 2023 r. Tym samym liczba państw członkowskich strefy euro wzrośnie do dwudziestu. Wygląda na to, że Polska jest daleko w tyle za Chorwacją. Sprawdzamy co o euro dla Polski sądzi KE, co mówi przedstawiciel rządu, a co myślą Polacy.

Unia Europejska: "Polska nie spełnia warunków "

Convergence Report 2022 wydany przez Komisję Europejską, poza wskazaniem, że Chorwacja jest gotowa do przyjęcia strefy euro zauważyła, że takiej gotowości nie wykazuje Polska:

- W świetle oceny zgodności przepisów prawnych oraz spełnienia kryteriów konwergencji, a także uwzględniając dodatkowe istotne czynniki, Komisja jest zdania, że Polska nie spełnia warunków przyjęcia euro - czytamy w raporcie.

Stwierdzono, że polskie prawodawstwo nie jest w pełni zgodne z wymogiem określonym w art. 131 TFUE.

  • Polska nie spełnia kryterium stabilności cen.
  • Polska spełnia kryterium finansów publicznych. To jedyny wykazany plus w drodze do strefy euro.
  • Polska nie spełnia kryterium kursu walutowego.
  • Polska nie spełnia kryterium konwergencji długoterminowych stóp procentowych.

W raporcie wymieniono też ustawę o NBP i Konstytucję RP jako niezgodne z obowiązkiem przestrzegania postanowień art. 131 TFUE, a także zbyt wysoką inflację, pozostającą znacznie powyżej wartości referencyjnej.

Wicepremier Kowalczyk: "Nie rozważamy wchodzenia do strefy euro "

Wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, podczas konferencji prasowej 2.06 został zapytany o kwestię potencjalnego wejścia Polski do strefy euro.

- Na tym etapie nie rozważamy wchodzenia do strefy euro - odpowiedział wiceminister. - Mając swoją walutę, możemy prowadzić odpowiedzialną politykę fiskalną, odpowiedzialną również politykę pożyczkową. Nie powoduje to groźby niewypłacalności państwa w momencie, kiedy też i siła środków zarobków nie jest porównywalna. Oddawanie waluty - uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie na tym etapie - uzasadnił.

Przypomniał jednak, że Polska wchodząc do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia w przyszłości euro.

- Ale sądzę, że to powinno się odbyć dopiero wtedy, jak będziemy mieli porównywalne gospodarki (...) Stąd może być to jakiś czas już nie taki bardzo odległy jak nam się wydaje, ale na razie takich planów nie ma - powiedział.

Polacy: zależy kto pyta. ARC - 52 proc chce euro, Estymator - tylko 16 proc jest za euro od zaraz

W ostatnim czasie, dwie sondażownie zapytały Polaków o ich stosunek do wejścia Polski do strefy Euro.

Wg. badania ARC Rynek i Opinia przeprowadzane po napaści Rosji na Ukrainę (17-23 marca 2022), 52% badanych przyznaje, że gdyby w Polsce obowiązywało obecnie euro to w obliczu wojny w Ukrainie czuliby większe bezpieczeństwo finansowe. Niemal połowa badanych (48%) stwierdziła, że przynależność do strefy euro nie dałaby im większego poczucia, a co piąty badany (19 proc) odpowiedział, że nie ma żadnych obaw przed wstąpieniem Polski do strefy euro.

Sondaż przeprowadzony przez pracownię Estymator, na zlecenie portalu DoRzeczy.pl pokazał znacznie większą niechęć do przyjęcia waluty euro.

  • Aż 51,9 proc. respondentów odpowiedziało, że jest przeciwna wejściu Polski do strefy wspólnej waluty.
  • Tylko 15,8 proc chce euro jak najszybciej
  • 18,4 proc - chce euro w perspektywie 3-5 lat,
  • 3,8 proc. chce euro najwcześniej za 10 lat,
  • 10 proc nie ma zdania na ten temat.

Wygląda więc na to, że Komisja Europejska co prawda nie chce nas w strefie euro, jednak zarówno rząd i część społeczeństwa nie będą się tym martwić. Pozostali sami podejmują decyzję jak chronić swoje oszczędności.

- Co dziesiąty Polak przyznaje, że od momentu napadu Rosji na Ukrainę kupił jakąś obcą walutę. Główną przyczyną zakupu obcych walut była ochrona oszczędności oraz łącząca się z nią obawa przed znaczącym osłabieniem złotówki. Niemal co piąty respondent, który zakupił po wybuchu wojny obcą walutę, zrobił to ze strachu przed wojną i koniecznością ucieczki do innego kraju - donosi portal Wirtualne Media powołując się na marcowe badanie ARC Rynek i Opinia

TOK FM PREMIUM