Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank. Oto co się stanie z pieniędzmi klientów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął procedurę przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Sprawdzamy, co się stanie z pieniędzmi klientów oraz spłacanymi kredytami. Czy klienci banku powinni się niepokoić?

Na czym będzie polegać restrukturyzacja Getin Banku? Powstanie VeloBank S.A.

W czwartek 29 września 2022 roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku.

Jak podano w komunikacje, już 3 października 2022 roku działalność Getin Noble Banku zostanie przeniesiona. Właścicielem nowego obiektu będzie Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz System Ochrony Banków Komercyjnych S.A.(SOBK), utworzony przez 8 największych banków komercyjnych działających w Polsce.

Na SOBK składają się:

 • Alior Bank S.A.,
 • Bank Millennium S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
 • ING Bank Śląski S.A.,
 • mBank S.A.,
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.,
 • Santander Bank Polska S.A.

Docelowo bank, do którego zostanie przeniesiona działalność Getin Noble Banku, otrzyma nazwę VeloBank S.A. Obecnie trwa proces rejestracji i zmiany nazwy.

Placówki banku będą działały pod dotychczasowymi szyldami do czasu rebrandingu na VeloBank S.A.

Na przeprowadzenie procesu przymusowej restrukturyzacji i zapewnienia nieprzerwanej obsługi klientów oraz bezpieczeństwa ich środków przeznaczono 10,34 mld zł bezzwrotnego wsparcia. Na budżet restrukturyzacji składają się:

 • 6,87 mld funduszy własnych BFG,
 • 3,47 mld zł środki SOBK.

Likwidacja Getin Noble Banku. Zalecenia dla klientów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że dla klientów banku nic się nie zmienia i nie muszą oni podejmować żadnych działań.

- Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. są klientami Getin Noble Banku S.A., w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking - czytamy w komunikacie wydanym przez BFG.

Informacje dla Klientów likwidowanego banku:

 • klienci mogą korzystać z kart i bankomatów,
 • nie zmieniają się numery rachunków bankowych, strony logowania, hasła i loginy do bankowości internetowej,
 • przeniesione zostaną m.in. wszystkie depozyty, a także kredyty w złotych. Kredyty należy spłacać na dotychczasowych zasadach,
 • kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (CHF, EUR, USD, JPY) są wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku, jednak sytuacja kredytobiorców mających hipoteczne kredyty walutowe w zakresie ich obsługi również nie ulega zmianie: należy je spłacać na dotychczasowych zasadach i na dotychczasowe numery rachunków,
 • polecenia przelewu z przeniesionych rachunków bankowych będą dalej realizowane,
 • klienci indywidualni mogą korzystać z całodobowej infolinii pod numerem 48 664 919 797 lub 48 32 604 30 01,
 • klienci firmowi i sektor publiczny mogą korzystać z Infolinii czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00, pod numerami 48 608 019 700 lub 48 32 604 30 25.

Dlaczego Getin Noble Bank przestaje istnieć? Powodem tzw. ujemne kapitały własne

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, powodem likwidacji banku podanym przez BFG są straty, jakie Getin Noble Bank notował od 2016 roku. W kwietniu bieżącego roku bank poinformował o zagrożeniu upadłością.

Audyt przeprowadzony przez niezależną spółkę Deloitte Advisory wynika, że Getin Noble Bank miał ujemne kapitały własne na poziomie -3,6 mld zł. Oznacza to, że aktywa banku nie wystarczały na pokrycie zobowiązań.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM