Senat zgłasza kolejne poprawki do ustawy o cenach prądu w 2023 r. Dotyczą m.in. rodzin wielodzietnych

Szereg poprawek do ustawy o limitach zużycia prądu zaproponował Senat. To przede wszystkim podwyższenie limitu dla rodzin z osobą niepełnosprawną z 2,6 do 3,6 MWh czy uzależnienie limitu od liczby dzieci w rodzinie. To tylko niektóre propozycje zmian. Teraz ustawa ponownie wróci do Sejmu.

W środę (5.10) w Senacie odbyła się debata na temat ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. 

Ceny prądu 2023. Senatorowie zgłaszają poprawki do ustawy

W jej trakcie senator Adam Szejnfeld (KO) poinformował o złożeniu kolejnych poprawek do ustawy. Jak wyjaśnił, jedna z nich ma wspomóc rodziny wielodzietne. Zakłada ona, że limit zużycia prądu, jaki będzie objęty niższą ceną, ma być wyliczany na podstawie liczby dzieci w danej rodzinie.

Szereg uwag do zapisów ustawy miał też senator niezrzeszony Krzysztof Kwiatkowski, jego zdaniem nie ma doprecyzowanych przepisów dotyczących m.in. posiadaczy karty dużej rodziny.

- Czy rodzic mieszkający dzisiaj sam, bo dzieci się usamodzielniły, na podstawie karty będzie miał podwyższony limit do 3 tys. kWh,  a jego dziecko z dwójką własnych dzieci takiej pomocy nie ma bo mają tylko do 2 tys. kWh. - mówił Kwiatkowski. 

Senator Adam Szejnfeld (KO) dodał, że poprawki dotyczą również pomocy dla działkowiczów oraz osób z niepełnosprawnością. Uwzględniają także wsparcie dla mikro, małych i średnich firm.

Szejnfeld poinformował ponadto, że zaproponowane zmiany dotyczą użytkowników pomp ciepła, dla których limit zużycia prądu objętego bonifikatą miałby wynieść 6 MWh.

W związku ze złożeniem poprawek ustawa trafi ponownie pod obrady sejmowej komisji.

Ustawa przewiduje zamrożenie cen prądu w 2023 r. dla konkretnych limitów ...

Ustawa przewiduje, że w 2023 ceny prądu będą zamrożone na poziomie z tego roku do limitu zużycia: 

  • 2 MWh rocznie dla gospodarstwa domowego, 
  • 2,6 MWh dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami, 
  • 3 MWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. 

Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia, odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, którzy wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

Zamrożeniu cen energii towarzyszy zamrożenie stawek opłat dystrybucyjnych do wskazanych limitów zużycia. Ustawa przewiduje, że operator systemu dystrybucyjnego dla energii do limitu 2, 2,6 lub 3 MWh stosuje stawki z 2022 r., o ile są niższe od stawek, zatwierdzonych przez regulatora na 2023 r.

Przewiduje też, że jeżeli między 1 października br. a 31 grudnia 2023 r. odbiorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem 1 października 2021 - 31 grudnia 2022, w 2024 r. sprzedawca ma mu zaoferować upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Ceny energii elektrycznej. Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych

Ustawa przewiduje też wprowadzenie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania ma być wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej: 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5 MWh oraz 1500 zł w przypadku zużycia powyżej 5 MWh. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego będzie można, zgodnie z projektem, składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ma być wypłacony do 31 marca 2023 r.

Jakie jeszcze poprawki do ustawy o cenach energii w 2023 r. zgłosili senatorowie?

W trakcie prac w Senacie komisja zaproponowała ponadto kilka poprawek. Zgodnie z nimi zamrożone ceny energii mają stosować również tzw. sprzedawcy rezerwowi. Ma to na celu objęcie ochroną odbiorców, którym dotychczasowy sprzedawca wypowie umowę i będą korzystać z dostaw od sprzedawcy rezerwowego. Wśród poprawek znalazła się też zmiana, precyzująca, że jeżeli odbiorcy w trakcie 2023 r. skończy się umowa z gwarancją ceny, to po jej upłynięciu będzie mógł liczyć na skorzystanie z zamrożonych cen. Co do zasady ustawa nie obejmuje odbiorców, którzy wcześniej podpisali umowy, gwarantujące im stałą cenę energii na 2023 r. 

DOSTĘP PREMIUM