Zmieni się kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023. Zostanie więcej na koncie dłużnika

Polacy są coraz bardziej zadłużeni. Jak wynika z danych KRD, tylko w pierwszym półroczu 2022 roku, długi Polaków zwiększyły się o 800 mln zł względem danych z końca 2021 roku. W związku z tym coraz więcej osób narażonych jest na działania komornicze. Jest jednak dobra wiadomość. W związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia 2023, zmieni się też kwota, jaką komornik będzie musiał w przyszłym roku zostawić dłużnikom na życie.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) wskazuje, że średnie zadłużenie w 2022 roku, przypadające na jednego konsumenta, to 18 651 zł. Długi Polaków wynoszą już 45,2 mld zł. Ma je 2,4 mln osób. W związku  z tym komornicy mają coraz więcej pracy. 

Na czym polega postępowanie komornicze? 

W ramach postępowania komornik prowadzi egzekucję długów na polecenie wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. W pierwszej kolejności najczęściej zajmuje konto dłużnika oraz jego wynagrodzenie.

Ile komornik może zabrać z pensji?

Komornik po wszczęciu postępowania egzekucyjnego ma prawo zająć konto bankowe i pobierać część dochodów. Istnieje jednak kwota wolna od zajęcia, na wysokość której wpływ ma wysokość wynagrodzenia minimalnego w danym roku.

Minimalna wysokość kwoty, którą komornik może zająć, zależna jest od płacy minimalnej w danym roku, warto jednak pamiętać, że równowartość najniższej krajowej nie podlega zajęciu i kwota odpowiadająca minimalnej krajowej w danym roku musi zostać na koncie dłużnika. 

Czy komornik może zabrać całą pensję? Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2022

W 2022 roku kwota minimalna wynosi 3010 zł brutto czyli 2363,56 zł netto i dokładnie tyle musi pozostać na koncie osoby zadłużonej,  jeśli jest zatrudniona na umowę o pracę. Zatem jeśli dłużnik zarabia pensję minimalną i jest zatrudniony na umowę o pracę, komornik nie może ściągnąć z konta nic. Wyjątek stanowią jedynie zadłużenia alimentacyjne. Przy zaleganiu z alimentami, komornik może zabrać 60 proc. wynagrodzenia minimalnego.

Przy wyższych dochodach na umowę o pracę, sprawa wygląda inaczej. Jeśli ktoś zarabia np. 15 tys. zł. netto, komornik nie może zostawić na koncie równowartości najniższej krajowej. W takich sytuacjach, może pobrać maksymalnie 50 proc. wynagrodzenia, a przy długu alimentacyjnym 60 proc. miesięcznego zarobku.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2023 netto

W 2023 w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego, zmieni się również kwota, którą komornik będzie musiał zostawić dłużnikowi.

Od 1 stycznia 2023 pensja minimalna zostanie podniesiona do 3490 zł brutto czyli 2 695 zł netto. I to właśnie równowartość kwoty netto komornik będzie musiał zostawić co miesiąc na koncie dłużnika.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego wzrośnie po raz kolejny w 2023 od 1 lipca, gdyż  wtedy drugi raz zostanie podniesione minimalne wynagrodzenie, które wówczas wyniesie 3600 zł brutto czyli 2 766 zł netto. 

Dwukrotna waloryzacja płacy minimalnej w ciągu roku spowodowana jest wysoką inflacją, która według GUS wynosi obecnie 17,9 proc. Zgodnie z przepisami, dwukrotna waloryzacja w ciągu roku, jest zagwarantowana w sytuacji, gdy wskaźnik inflacji wynosi więcej niż 5 proc.

Ile komornik może zabrać z pensji 2022 na umowach "śmieciowych"?

Przy umowach na dzieło i zlecenie sytuacja wygląda inaczej. Tu komornik może ściągnąć 100 proc. dochodu, nie zostawiając żadnych środków na życie i jest to zgodne z prawem.

W przypadku umowy zlecenie można się starać, aby komornik nie zajął całości. Jednak, aby tak się stało trzeba udowodnić, że jest to jedyny dochód dłużnika.

Ile pieniędzy komornik może zająć z emerytury?

W przypadku renty, emerytury czy zasiłku dla bezrobotnych najczęściej komornik może zabrać 25 proc. świadczenia i nieco więcej w przypadku zadłużenia alimentacyjnego.

W przypadku osób będących na emeryturze kwota wolna od zajęcia komorniczego jest co roku podnoszona o wskaźnik waloryzacji świadczeń. W 2022 komornik musi zostawić seniorowi na życie 980 zł. Po podwyżce emerytur i rent, jaką planuje rząd od 1 marca 2023 r. kwota ta wzrośnie do 1115 zł. I właśnie tyle komornik będzie musiał zostawić zadłużonemu emerytowi, jeśli długiem nie są alimenty. Przy alimentach, kwota pozostawiona jest niższa. 

Czy komornik może zabrać dodatek węglowy? Sprawdź, które świadczenia podlegają egzekucji komorniczej

Źródło: Money.pl/ Krajowy Rejestr Długów/ Fakt.pl

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM