Czy komornik może zabrać dodatek węglowy? Sprawdź, które świadczenia podlegają egzekucji komorniczej

Lawinowo rosną problemy z wypłacalnością Polaków i liczba egzekucji komorniczych. Coraz częściej mamy więc obawy o to co i ile może zabrać komornik. Czy może zablokować środki ze świadczeń dodatkowych takich jak 500+ lub dodatki do ogrzewania? Wyjaśniamy, które świadczenia są "bezpieczne", a które podlegają egzekucji komorniczej.

Pisaliśmy już o tym jak wyglądają zajęcia komornicze wynagrodzeń, tu skupiamy się natomiast na świadczeniach dodatkowych. Istnieją bowiem świadczenia, które są wyłączone spod egzekucji komorniczej oraz takie, które komornik może zająć. 

Komornik a 500+ czy dodatek węglowy. Czy komornik może zająć świadczenia dodatkowe?

Ponieważ nie mają one charakteru dochodowego, a jedynie pomocowy są wyłączone spod egzekucji komorniczej. 

Świadczenia dodatkowe, których nie może zająć komornik to:

 • świadczenia wychowawcze (Dobry Start lub 500 +),
 • alimenty,
 • świadczenia z pomocy społecznej,
 • świadczenia integracyjne,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • stypendia,
 • świadczenia rodzinne,
 • dodatki rodzinne,
 • dodatki pielęgnacyjne,
 • dodatki dla sierot zupełnych,
 • dodatki porodowe,
 • jednorazowe świadczenie "Za życiem".
 • w 2022 roku również wszystkie dodatki: węglowe, elektryczne i energetyczne.

Jest to zgodne z art. 833. § 6. Kodeksu postępowania cywilnego.

Jakie świadczenia  komornik może zająć?

Oprócz świadczeń wyłączonych z egzekucji komorniczej, są i takie, które komornik może zająć. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że należą do nich świadczenia społeczne wypłacane przez ZUS, podlegają one jednak zupełnie innym przepisom. 

Należą do nich: 

 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek pogrzebowy,
 • zasiłek dla bezrobotnych, ale wyłącznie przy egzekucji alimentów.

Z tych świadczeń komornik może zająć 25 proc. kwoty, w przypadku egzekucji niealimentacyjnej, oraz 60 proc., jeśli jest to egzekucja alimentów.

Czy komornik może zająć pieniądze na koncie w zagranicznym banku?

Komornik jest uprawniony do zajęcia kont bankowych dłużnika, jednak jego władza  kończy się wraz z granicami Polski. Polski komornik nie może ściągać pieniędzy z kont banków zagranicznych, chyba, że uzyska Europejski Tytuł Egzekucyjny, co jest trudną i czasochłonną procedurą, często przez komorników zaniechaną. 

Akcje, obligacje i udziały - czy komornik może je zająć?

Komornik może zająć udziały osoby zadłużonej, a właściwie dochody jakie te udziały w danej spółce generują.  Jeśli środki są niewielkie, udziały mogą zostać sprzedane. Papiery wartościowe oraz akcje, zgodnie z polskim prawem mogą zostać przez komornika zajęte.

Źródłó: Money.pl / Aplikuj.pl

TOK FM PREMIUM