Zmiany w dodatku węglowym od listopada. Znów można wziąć kilka dodatków na jeden adres, ale są warunki

Ustawa o dodatku węglowym powtórnie została znowelizowana. 3 listopada weszły w życie nowe przepisy, które pozwalają skorzystać z dopłaty na jeden adres kilku rodzinom, pozwalają na ponowne złożenie wniosku po odrzuceniu poprzedniego, a nawet starać się o dodatek, nawet jeśli źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB. Są jednak określone warunki, aby z tych zmian skorzystać.

Czym jest gospodarstwo domowe? Definicja pozwala na kilka dopłat na jeden adres

W poprawkach do ustawy o dodatku węglowym zmianami, pojawiającymi się najczęściej są definicja gospodarstwa domowego i wskazanie beneficjentów świadczenia.

Po listopadowej nowelizacji znowu wnioski mogą składać osoby mieszkające pod jednym adresem.

"W przypadku gdy w lokalu, o którym mowa w ust. 5b (chodzi o lokal z węglowym źródłem ciepła — przyp. redakcji), zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu." - otrzymał brzmienie ust. 11 pkt 1 ustawy o dodatku węglowym.

Kilka dodatków zostanie więc wypłaconych, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • pod jednym adresem mieszka kilka rodzin tworzących odrębne gospodarstwa domowe,
  • każda rodzina mieszka w osobnym lokalu,
  • każda z rodzin ma osobny piec węglowy albo jest jeden piec współdzielony przez gospodarstwa domowe.

Kilka dodatków węglowych na jeden adres będzie przyznawać gmina, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Jeżeli urzędnicy stwierdzą, że wszystkie powyższe wymagania zostały spełnione, gmina wyda decyzję o przyznaniu kilku dodatków do jednego adresu.

Odmowa dodatku węglowego to już nie problem. Można złożyć drugi. Nie trzeba też zgłaszać pieca do CEEB

W myśl znowelizowanej ustawy osoby, których wnioski zostały wcześniej odrzucone, po 3 listopada mogą wystąpić o dodatek ponownie.

Dodatki mogą dostać nawet te gospodarstwa domowe, które nie tylko nie złożyły wniosku, ale nawet nie zgłosiły swojego źródła ciepła do CEEB.

Reguluje to zapis mówiący o tym, że wójt może sam wpisać źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Nie jest wówczas wymagane składanie odpowiedniej deklaracji.

Także na mocy decyzji administracyjnej urzędnik po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym będzie mógł przyznać dodatek węglowy "z urzędu".

"W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku" – czytamy w ustawie.

Ile się czeka na dodatek węglowy. Czas został wydłużony, zwiększył się też budżet na wypłaty

Jak informowaliśmy już na TOK FM, czas oczekiwania na wypłatę dodatku węglowego został wydłużony do 60 dni. Stało się to na drodze przyjęcie jednej z poprzednich nowelizacji. Nowela, która weszła w życie 3 listopada, powiększyła z kolei budżet przeznaczony na wypłatę zasiłków. Wcześniej rząd przeznaczył 11,5 mld zł. na zasiłki węglowe dla Polaków. Teraz ta kwota została powiększona do 13,5 mld.

To ważna zmiana ze względu na sygnały płynące z urzędów gmin, że zaczyna brakować pieniędzy na wypłaty.

Jak sprawdzić status wniosku o dodatek węglowy? Decyzja o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku

Wnioski o zasiłek węglowy można składać przez Internet, za pośrednictwem ePUAP lub osobiście w urzędzie gminy.

Rozpatrywanie wniosków kończy się wydaniem decyzji, która przesyłana jest na adres poczty elektronicznej podanej we wniosku.

Jeśli wnioskodawca nie umieścił w formularzu adresu mailowego, może status wniosku sprawdzić w urzędzie gminy.

Także decyzja odmowna jest komunikowana w podobny sposób.

Źródła: GOV.pl, Dziennik Ustaw, Warszawa 19115

TOK FM PREMIUM