Ile można dorobić na emeryturze 2022? Od grudnia kolejne zmiany limitów w tym roku

Ile można dorobić do emerytury 2022? Od 1 grudnia zmieniają się limity zarobkowe dla emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego i dla rencistów. Ile teraz będą mogli dorobić? Wyjaśniamy.

Do rent i emerytur można dorabiać, ale żeby nie stracić świadczenia trzeba uważać na limity, które są zależne od przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale.

Co trzy miesiące Główny Urząd Statystyczny publikuje dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia Polaków. Są to istotne informacje dla seniorów, którzy dorabiają do emerytury, gdyż na ich podstawie ZUS określa limity, w których powinni się zmieścić. 

Ile można dorobić na emeryturze 2022? Od 1 grudnia wchodzą nowe limity

10 listopada GUS udostępnił dane za III kwartał, w związku z tym od 1 grudnia szykują się zmiany dla dorabiających emerytów. 

Osoby, które pobierają świadczenia emerytalne i rentowe z ZUS, mogą podjąć dodatkową pracę zarobkową. Ważne jest jednak, aby ich zarobki nie przekraczały określonych progów dochodowych, które zmieniają się co trzy miesiące — w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 

Ile można dorobić na emeryturze? Aktualne limity wynoszą…

Ponieważ w drugim kwartale 2022 roku wysokość płac spadła, dlatego od 1 września limity dla pracujących świadczeniobiorców ZUS zostały obniżone i aktualnie do 30 listopada wynoszą:

  • Pierwszy próg przychodu wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od września jest to 4309,40 zł brutto. Miesięczne zarobki do tej kwoty nic nie zmieniają w wypłacanym świadczeniu. Jeśli przychód emeryta lub rencisty jest wyższy, to wypłatę świadczenia odpowiednio zmniejsza się za ten miesiąc, w którym doszło do przekroczenia. 
  • Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, od września to 8003,20 zł. Jego przekroczenie skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia za dany miesiąc. 

"Najpierw odejmujemy od Twojego przychodu tzw. niższą kwotę graniczną przychodu, która wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Różnica to kwota, o którą obniżymy Twoją emeryturę lub rentę. Jeżeli jednak wyliczona kwota jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to zmniejszymy Twoje świadczenie o odpowiednią kwotę maksymalnego zmniejszenia" - czytamy na zus.pl.

Należy pamiętać, że wyjątkiem od powyższej zasady są osoby, które pobierają rentę socjalną. Gdy przekroczą pierwszy próg, wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Limity zmienią się kolejny raz w tym roku od 1 grudnia

Ile można dorobić do emerytury od grudnia 2022? Teraz progi dochodowe będą wyglądać następująco…

Od 1 grudnia 2022 do 28 lutego 2023 roku będą obowiązywały nowe limity. Według danych, które opublikował GUS, przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 6480,67 zł. W związku z tym, jak podał  Business Insider Polska:

  • pierwszy próg wyniesie 4536,50 zł (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), 
  • drugi natomiast 8424,90 zł (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Jednocześnie ZUS podkreśla, że wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Oni mogą dorabiać do świadczeń bez ograniczeń.

 Źródło: PAP/ Gazeta.pl/Zus.pl 

TOK FM PREMIUM