Rodzina 500 plus. Jak i kiedy składać wniosek o 500 plus 2023? Przypominamy

Większość osób uprawnionych do otrzymania środków z programu Rodzina 500 plus już dawno złożyła wnioski na okres świadczeniowy 2022/23. Wszystkim, którzy tego nie zrobili, jak i nowym odbiorcom programu przypominamy, jak i kiedy składać nowe wnioski Rodzina 500 plus.

1 czerwca 2022 rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500 plus i trwa do 31 maja 2023 roku. Przed 1 czerwca 2023 roku, jeśli nic się w przepisach nie zmieni, trzeba będzie złożyć kolejny wniosek na kolejny okres świadczeniowy. 

Okres świadczeniowy 500 plus 2022/2023

Osoby uprawnione do tego świadczenia, chcąc zachować ciągłość wypłat, musiały złożyć wniosek do końca kwietnia. Osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku w tym terminie, ale zrobiły to w maju, miały wypłacone świadczenie do końca końca lipca z wyrównaniem za czerwiec. Natomiast dla wniosków złożonych między 1 a 30 czerwca, 500 plus zostało wypłacone do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec. Dla wniosków złożonych po 30 września, świadczenie jest wypłacane od miesiąca złożenia wniosku, do końca trwania tej edycji, ale bez wyrównania za wcześniejsze miesiące. 

Jak złożyć wniosek o 500 plus - to bardzo proste i zajmuje niewiele czasu

Złożenie wniosku o 500 plus to bardzo szybka i prosta procedura. 

Od tego roku można tego dokonać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem jednej platform:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia, lub
  • bankowości elektronicznej.

Ostatnio ZUS uruchomił też możliwość składania wniosków przez aplikację mobilną mZUS.

Komu przysługuje 500 plus? Sprawdź, zanim złożysz wniosek

Świadczenie wychowawcze, zwane potocznie 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. 

Otrzyma je:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka, jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Wnioski Rodzina 500 plus rozpatruje ZUS

Według  obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. zasad, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+".

Jak inforuje Gov.pl postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic lub opiekun znajdzie na PUE ZUS.

"Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego – tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS". 

- Istotne jest, że w każdej jednostce ZUS, dla zainteresowanych klientów są udostępnione komputery, na których można wypełnić wniosek, również z asystą pracownika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto od lutego, tj. od daty rozpoczęcia przyjmowania wniosków na nowy okres świadczeniowy, ZUS utworzył dodatkowe punkty mobilne składania wniosków w innych placówkach/urzędach (np. Poczta, KRUS) w celu dotarcia do lokalnych środowisk, służąc rodzinom pomocą zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet – czytamy na gov.pl. 

Źródło: Gov.pl

TOK FM PREMIUM