Punkty karne 2023 na nowych zasadach. Wysokie kary za łamanie przepisów drogowych

We wrześniu 2022 r. roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wysokości mandatów, jak i naliczania punktów karnych. Punkty karne 2023 przewidziane w nowym taryfikatorze są dotkliwe dla kierowców. W ten sposób ustawodawca zmusza ich do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa.
Zobacz wideo

2022 rok dużo zmienił wysokości kar za łamanie przepisów drogowych. Wprowadzono nowy taryfikator mandatów oraz nowy "system" naliczania punktów karnych. W ten sposób ustawodawca chce zmusić niepokornych użytkowników ruchu drogowego do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa. Aktualnie punkty karne naliczane są nawet za niewielkie wykroczenia. 

I tak za przekroczenie prędkości:

 • do 10 km/h – 1 punkt karny (wcześniej bez żadnych punktów),
 • od 11 do 15 km/h – 2 punkty karne,
 • od 16 do 20 km/h – 3 pkt karne (wcześniej 2 pkt),
 • od 21 do 25 km/h – 5 pkt karnych,
 • od 26 do 30 km/h – 4 pkt karne,
 • od 31 do 40 km/h – 9 pkt karnych (wcześniej 6 pkt),
 • od 41 do 50 km/h – 11 pkt karnych (wcześniej 8 pkt),
 • od 51 do 60 km/h – 13 pkt karnych,
 • od 61 do 70 km/h – 14 pkt karnych,
 • więcej niż 70 km/h – 15 pkt karnych.

Punkty karne 2023 na nowych zasadach. Poważne konsekwencje 

Aktualny taryfikator oprócz punktów za przekraczanie prędkości przewiduje też inne wykroczenia, za które kierujący pojazdem może dostać  maksymalną ilość, czyli nie 10 - jak dawniej, a aż 15 punktów karnych.

Zgodnie z przepisami maksymalną liczbę 15 punktów karnych dostanie kierowca:

 • odpowiedzialny za spowodowanie katastrofy w ruchu,
 • spowodowanie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy,
 • spowodowanie wypadku w ruchu lądowym,
 • jadący autostradą lub drogą ekspresową pod prąd,
 • który nie udzieli pomocy ofierze wypadku,
 • kierujący autem po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – podobnie w sytuacji, gdy będzie pod wpływem środka odurzającego.

Nie lekceważ punktów karanych — ich utrata może zaboleć

Według zasad 15 punktami karnymi może zostać ukarany również kierowca, który:

 • będzie wyprzedzać na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi,
 • nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzi,
 • rozpocznie omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, a zatrzymał się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
 • nie zatrzyma pojazdu w momencie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, która używa specjalnego znaku albo o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, w celu umożliwienia jej przejścia,
 • nie zastosuje się do znaku B-25 lub B-26 (czyli zakaz wyprzedzania).

Punkty karne 2023 - przypomnienie dla każdego kierowcy

Maksymalną liczbę 15 punktów karnych otrzyma też kierowca, który:

 • nie zastosuje się do sygnałów świetlnych,
 • nie zastosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu do kontroli,
 • nie zastosuje się do sygnałów oraz poleceń osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym,
 • nie zastosuje się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego,
 • naruszy zakaz objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd kolejowy w sytuacji, gdy opuszczanie ich zostało rozpoczęte/podnoszenie ich nie zostało zakończone,
 • naruszy zakaz wjeżdżania za sygnalizator na przejeździe kolejowym – przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub też za inne urządzenie nadające takie sygnały,
 • naruszy zakaz wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuację jazdy,
 • przewozi więcej niż dwoje dzieci w sposób niezgodny z przepisami,
 • przewozi osoby pojazdem do tego nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym – albo w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym lub wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji (jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wyniesie 10 osób albo więcej).

Zerowanie punktów karnych na nowych zasadach

Nie zmieniła się liczba dozwolonych punktów karnych. Nadal są to 24 punkty i  20 dla świeżo upieczonych kierowców. Jednak teraz zerują się one nie po roku - jak dawniej, a dopiero po dwóch latach i to od dnia zapłacenia mandatu. 

Co więcej, punktów nie można już likwidować uczestnictwem w kursach dokształcających.

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Jeśli chodzi o sprawdzanie punktów karnych, to istnieją dwie możliwości:

 • przez Internet, za pomocą strony obywatel.gov.pl.
 • bezpośrednio od policjanta, podczas osobistej wizyty na komisariacie.

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM