Umowa zlecenie 2023. Przypominamy wszystko, co najważniejsze na temat tej formy zatrudnienia

Umowa zlecenie 2023. Umowa zlecenie od lat jest w Polsce jedną z najbardziej popularnych form zatrudnienia. Poniżej przypominamy najważniejsze i najbardziej aktualne zasady dotyczące tego rodzaju umów cywilnoprawnych.
Zobacz wideo

Umowa zlecenie to od lat jedna z najpopularniejszych form zatrudnienia. Na jej podstawie szczególnie często zatrudniane są osoby młode, zwłaszcza studenci i uczniowie. Jest popularna także przy angażowaniu firm do wykonywania powierzonej pracy. 

Umowa zlecenie 2023 r. - aktualne przepisy

Przepisy dotyczące umów zlecenie reguluje Kodeks cywilny, a nie jak w przypadku umów o pracę — Kodeks pracy. Przez termin "umowa zlecenie" rozumie się zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności prawnej — pracy — dla zleceniodawcy. Jednocześnie wykonanie pracy przez zleceniobiorcę, niekoniecznie zwieńczona jest konkretnym rezultatem.

Umowa zlecenie każdorazowo powinna być zawarta na piśmie i podpisana, tak przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę. 

Umowa zlecenie 2023 a prawa pracowników

Jednocześnie przy okazji umów cywilnoprawnych warto pamiętać, że umowa zlecenie nie chroni praw pracowników. 

Zleceniobiorcy nie przysługują: 

  • terminy wypowiedzenia,
  • urlopy wypoczynkowe,
  • wynagrodzenie chorobowe,
  • dodatki za nadgodziny, 
  • oraz umów tych nie wlicza się do stażu pracy.

Zawierając z pracodawcą umowę zlecenie, warto też mieć na uwadze, aby zatrudnienie nie spełniało kryteriów tzw. stosunku pracy. Jak przypomina poradnikprzedsiębiorcy.pl jeśli "z treści umowy zlecenie wynika konieczność wykonywania pracy w warunkach podporządkowania, osobiście oraz odpłatnie, w określonym miejscu i czasie, to umowa ta jest w rzeczywistości umową o pracę".

W takich okolicznościach pracodawca może zostać przez PIP ukarany mandatem i zobowiązany do zawarcia wstecz umowy o pracę i wypłaty wszelkich koniecznych określonych przepisami należności względem poszkodowanego pracownika. 

Stawka godzinowa 2023 dla umów cywilnoprawnych — ile wynosi?

Wysokość stawki godzinowej przy umowach cywilnoprawnych jest corocznie związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę i zmienia się wraz ze zmianą wysokości tego wynagrodzenia. 

W 2023 roku stawka godzinowa 2023 podobnie jak najniższa krajowa zmieni się dwukrotnie i osiągnie:

  • 22,80 zł brutto – od 1 stycznia 2023 r;
  • 23,50 zł brutto – od 1 lipca 2023 r.

Tym samym po podwyżkach nowa stawka godzinowa dla umów cywilnoprawnych w lipcu 2023 r. będzie o 3,80 zł brutto wyższa od obowiązującej w roku poprzednim. 

Umowa zlecenie 2023 - odprowadzanie składek

W przypadku umowy zlecenie istnieje obowiązek naliczania i odprowadzania przez zleceniodawcę składek na ubezpieczenie społeczne ZUS

Istnieją jednak od tej reguły wyjątki:

  • sytuacja, "gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do ubezpieczenia, których kwota jest równa lub wyższa niż minimalna krajowa";
  • przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek i zgłaszać ich do ZUS-u, gdy zatrudnionym jest student, który nie ukończył 26 roku życia. 

Przypomnijmy, zgłoszenia do składek ZUS dokonuje zleceniodawca w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy przez zleceniobiorcę.

"Przedsiębiorca zgłasza zleceniobiorcę do wszystkich obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jedynie ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne — czytamy na stronach poradnikprzedsiebiorcy.pl. 

Umowa zlecenie a zaliczka na podatek dochodowy

Warto też pamiętać, że umowa zlecenie jest opodatkowana, w związku z tym przedsiębiorca od wynagrodzeń z tytułu zleceń, musi naliczać i odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy. 

Zleceniobiorcy jednak mogą złożyć u zatrudniającego wniosek o niepobieranie zaliczek na PIT, "w związku z nieprzekroczeniem w ciągu roku dochodu o wartości 30 tys. zł". Natomiast od 2023 roku mogą również składać u zleceniodawcy PIT-2, i tym samym korzystać z kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu comiesięcznych zaliczek.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.plbiznes.gov.pl/

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM