Matura 2023. Terminy egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała terminy matur 2023. Egzaminy dojrzałości w liceach i technikach odbędą się między 4 a 23 maja. Rozpoczną się, jak zawsze, maturą z języka polskiego.
Zobacz wideo

W roku szkolnym 2022/23 egzaminy maturalne odbywać się będą między 4 do 23 maja 2023 roku. Wyniki natomiast ogłoszone zostaną 7 lipca 2023.

Matura 2023 - egzamin poprawkowy

Dla osób, którym nie powiedzie się za pierwszym podejściem, w sierpniu przewidziane są egzaminy poprawkowe.

 • 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) - część ustna 
 • 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 9:00 część pisemna. 

Wyniki egzaminów poprawkowych podane będą 8 września 2023 r.

Matura 2023 – dokładne terminy

Matura z języka polskiego 

 • 04.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 17.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny.

Matura z matematyki

 • 08.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 12.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 23.05.2023 godz. 9.00 - zadania egzaminacyjne w języku obcym dla absolwentów szkół dwujęzycznych, poziom podstawowy.

Matura z języka angielskiego

 • 05.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 09.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 09.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z języka niemieckiego 

 • 05.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 10.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 10.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z języka hiszpańskiego 

 • 05.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 22.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 22.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z języka włoskiego

 • 05.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 18.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 18.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z języka francuskiego 

 • 05.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 12.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 12.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z języka rosyjskiego

 • 05.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 11.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 11.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom dwujęzyczny,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z historii

 • 18.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 23.05.2023 godz. 16.55 - dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym dla absolwentów szkół dwujęzycznych, poziom rozszerzony.

Matura z geografii

 • 16.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 23.05.2023 godz. 10.35 - dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym dla absolwentów szkół dwujęzycznych, poziom rozszerzony.

Matura z biologii

 • 11.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 23.05.2023 godz. 15.20 - dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych, poziom rozszerzony.

Matura z chemii

 • 15.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 23.05.2023 godz. 12.10 - dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych, poziom rozszerzony.

Matura z WOS

 • 10.05.2023 godz. 09.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony.

Matura z fizyki

 • 19.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony,
 • 23.05.2023 godz. 13.45 - dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych, poziom rozszerzony.

Matura z języka łacińskiego i kultury antycznej

 • 08.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony.

Matura z filozofii

 • 09.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy, poziom rozszerzony.

Matura z informatyki

 • 22.05.2023 godz. 9.00 - egzamin pisemny, poziom rozszerzony.

Matura z historii sztuki

 • 19.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy, poziom rozszerzony.

Matura z historii muzyki

 • 15.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy, poziom rozszerzony.

Matura z języka łemkowskiego

 • 08.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy, poziom rozszerzony.
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z języka kaszubskiego

 • 08.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy, poziom rozszerzony,
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura z języków mniejszości narodowych

 • 16.05.2023 godz. 14.00 - egzamin pisemny, poziom podstawowy,
 • 17.05.2023 godz. 14.00 - poziom rozszerzony
 • 10-23.05.2023 - egzamin ustny. 

Matura 2023 - terminy. Jak sprawdzić wyniki matury?

Wyniki egzaminów dojrzałości będzie można sprawdzić na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przydzielonej dla konkretnego województwa.

Każdy maturzysta przed egzaminem dojrzałości otrzyma indywidualny login i hasło. W celu sprawdzenia wyników, na stronie OKE należy wejść do zakładki "uczeń". Tam wpisać swój PESEL oraz otrzymany wcześniej login i hasło.

Źródło: Cke.gov.pl/ Perspektywy.pl / Studia.pl/students.pl

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM