Zaliczka na podatek dochodowy w 2022 roku. Zmiany w ustawie o PIT

Liczne zmiany podatkowe to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorców. Nie ominęły one również tak istotnej kwestii, jaką jest zaliczka na podatek dochodowy. Dokładnie 20 stycznia ukazały się objaśnienia Ministra Finansów dla płatników podatku PIT. Jak wygląda zaliczka na podatek dochodowy w 2022 roku?

Zaliczka na podatek dochodowy - czym jest?

W Polsce osoby opodatkowanego na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, są zobowiązane do wpłacania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy (PIT). Zaliczkę uiszcza się w odpowiednim organie podatkowym.

Termin opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Z opłacenia zaliczki na podatek dochodowy (PIT) można wywiązać się z w terminie miesięcznym lub kwartalnym (po spełnieniu określonych wymogów). Niektórym podatnikom przysługuje możliwość wpłacania tzw. zaliczek uproszczonych.

 1. Zaliczki miesięczne - opłaca się je do 20. dnia następnego miesiąca, np. zaliczka za grudzień opłacana jest do 20 stycznia następnego roku;
 2. Zaliczki kwartalne  - opłaca się je do 20. dnia następnego miesiąca po zakończeniu kwartału, np. za ostatni kwartał roku płaci się do 20 stycznia roku następnego.

Kwartały w prawie podatkowym są stałe i dzielą się na następujące segmenty:

 • I kwartał (styczeń, luty, marzec) - zaliczka opłacana do 20 kwietnia;
 • II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - zaliczka opłacana do 20 lipca;
 • III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - zaliczka opłacana do 20 października;
 • IV kwartał (październik, listopad, grudzień) 0 zaliczka opłacana do 20 stycznia roku następnego.

Zaliczki uproszczone. Kto może skorzystać?

Zaliczki uproszczone na podatek dochodowy to metoda, z której można skorzystać wyłącznie poprzez opłacanie zaliczki miesięcznej. Jednak nie wszyscy podatnicy mają taką możliwość. Kto może skorzystać z uproszczonej zaliczki? Są to osoby, które:

 • rozpoczęły działalność gospodarczą w danym lub poprzednim roku podatkowym;
 • otworzyły działalność gospodarczą dwa lata temu, ale w poprzednim roku wykazały w zeznaniu rocznym stratę podatkową albo dochód mniejszy lub równy kwocie 8 000 zł;
 • otworzyły działalność gospodarczą trzy lata albo więcej lat temu, jednak w zeznaniach rocznych za ostatnie dwa lata wykazały stratę albo dochód mniejszy lub równy kwocie 8 000 zł.

Zaliczki uproszczone ustalane są na innych zasadach niż standardowe miesięczne lub kwartalne. Ich wysokość zależy od wysokości dochodu w roku poprzednim albo jeszcze wcześniejszym. Kwota jest stała przez cały rok i stanowi 1/12 podatku wyliczonego od dochodu wskazanego w złożonym zeznaniu rocznym. Jednocześnie przedsiębiorca ma prawo odliczyć obniżoną stawkę zdrowotną od zaliczki uproszczonej, ale nie ma prawa odliczać od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne.

Zaliczka na podatek dochodowy w 2022 roku

Od 8 stycznia 2022 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów, a wraz z nim nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy. W dniu 20 stycznia 2022 roku Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dla płatników podatku PIT, dotyczące przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy. Minister Finansów odpowiada w nich na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia z 7 stycznia 2022 roku.

Pojawiają się tam m.in. takie informacje jak to, że płatnik powinien obliczyć zaliczki na podatek dochodowy na podstawie dwóch metod:

 1. obowiązującej do końca 2021 roku (starej);
 2. obowiązującej od początku 2022 roku (nowej, wprowadzonej wraz z Polskim Ładem).

Po obliczeniu zaliczki na dwa sposoby należy je porównać. Jeśli zaliczka obliczona na podstawie nowych przepisów przewyższa zaliczkę obliczoną na starych zasadach, to powstaje nadwyżka, która podlega odroczeniu w czasie. Wówczas płatnik pobiera od podatnika zaliczkę niższą, czyli obliczoną na zasadach z 2021 roku (starych).

Jednocześnie część podatników może zrezygnować z płacenia niższych zaliczek w trakcie roku i złożyć płatnikowi wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek. Rezygnację mogą złożyć ci podatnicy, którym płatnik przy poborze zaliczek na podatek nie stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli np. zleceniobiorcy i osoby na kilku etatach, uzyskujące przychody od kilku pracodawców, a także pracownicy, którzy nie złożyli pracodawcy bądź wycofali oświadczenie PIT-2.

Rezygnacja musi mieć postać wniosku złożonego na piśmie płatnikowi o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek. Pełna treść objaśnień dostępna jest na rządowej stronie internetowej.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM