Dofinansowanie do węgla 2022: dla kogo, terminy, wnioski

Sejm ma przyjąć ustawę o dopłatach do węgla. Chodzi o jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł. dla osób korzystających w gospodarstwach domowych z węgla. Kogo obejmie wsparcie? Gdzie i kiedy będzie można złożyć wniosek?

Dopłaty do węgla 2022: te gospodarstwa domowe będą mogły uzyskać 3 tys. zł.

Rządowy projekt o dodatku węglowym jest obecnie procedowany w Sejmie. Dopłata do węgla ma być przeznaczona dla tych gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel.

Są to te domy, w których węgiel jest spalany w następujących urządzeniach:

  • kotle,
  • kominku,
  • ogrzewaczu powietrza,
  • trzonie kuchennym,
  • piecokuchni,
  • kuchni węglowej,
  • piecu kaflowym.

Źródła ciepła, które mogą podlegać wsparciu, są zasilane:

  • węglem kamiennym,
  • brykietem,
  • pelletem zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Na obecnym etapie prac ustalono, że nie będzie kryterium dochodowego do uzyskania dotacji.

Jest to jednak najbardziej krytykowany punk projektu ustawy. Oponenci rządowi forsują pomysł, żeby wsparcie osłonowe przeznaczyć jedynie dla tych, którzy mają problem z opłacaniem rachunków, a nie dla wszystkich, w tym zamożnych właścicieli pieców na węgiel.

Dodatek węglowy zostanie powiązany z gospodarstwem domowym i będzie wypłacany jednorazowo, na całe gospodarstwo. Oznacza to, że jedynie pierwszy wniosek o dopłatę do węgla z danego gospodarstwa domowego, uzyska dofinansowanie.

O świadczenie będą mogli ubiegać się jedynie ci, którzy złożyli deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i wykazali w nim źródło ciepła opalane węglem.

Kiedy złożyć wniosek, kiedy przyjdzie przelew? Dopłata do węgla 2022

Wnioski będzie można składać w urzędach gmin, od wejścia w życie ustawy — wg. scenariusza rządowego ma to się stać jeszcze w sierpniu — do 30 listopada 2022 roku.

Gmina będzie miała maksymalnie 1 miesiąc na wypłatę dodatku. Pierwsi wnioskodawcy mogą więc uzyskać dopłaty już we wrześniu.

Wzór wniosku zostanie określony w rozporządzeniu wydanym do ustawy, formularz zostanie tym samym ujednolicony w całym kraju.

Wniosek o wypłatę dofinansowania będzie składany pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Świadczenie węglowe będzie wyłączone spod egzekucji komorniczej i zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Uzyskanej dotacji nie trzeba też będzie uwzględniać przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Dlaczego węgiel jest taki drogi? Wzrost cen węgla i jego brak można było przewidzieć

Dopłata do węgla, do której przygotowuje się rząd, ma złagodzić skutki nie tylko drożejącego, ale też brakującego surowca. Tymczasem jak poinformowało Radio ZET, dziennikarz śledczy Mariusz Gierszew dotarł do rządowej korespondencji, w której minister Anna Moskwa i wiceminister Jacek Sasin alarmowali szefa rządu, że za kilka miesięcy może zabraknąć węgla dla gospodarstw domowych. Ostrzegając Morawieckiego przed luką węglową, Anna Moskwa zapewniała jednocześnie na twitterze Polaków, że węgla w naszym kraju z pewnością nie zabraknie.

Z kolei rząd na to ostrzeżenia zareagował dopiero po 75 dniach, tworząc niewielką rezerwę.

.

Czy dzisiejsze prace nad jednorazowym dodatkiem węglowych dla posiadaczy kopciuchów, są więc próbą pomocy Polakom czy raczej tuszowania własnych zaniechań i niedociągnięć?

TOK FM PREMIUM