Emerytury stażowe. Wyjaśniamy, dla kogo i na jakich zasadach

Ostatnio do przestrzeni publicznej powrócił temat emerytur stażowych. Niższy wiek emerytalny - dla kobiet i mężczyzn, to reaktywowana po latach propozycja PiS-u, która w przyszłości ma być negocjowana z Solidarnością. Na czym miałaby polegać?
Zobacz wideo

Ponad dekadę temu (w 2012 roku) emerytury stażowe proponowało Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Teraz – jak informuje "Gazeta Wyborcza" - w związku ze zbliżającymi się wyborami, rząd miałby wprowadzić wcześniejszą o 5 lat emeryturę dla kobiet i mężczyzn.

Jednak, jak zaznaczył niedawno premier Mateusz Morawiecki, emerytury stażowe to ciągle nic pewnego, to raczej sprawa do długotrwałych negocjacji. - Trudno dzisiaj mówić o czymś, co będzie się toczyło w najbliższych miesiącach, może nawet kwartałach, jako o czymś przesądzonym – powiedział Morawiecki.

Na czym miałyby polegać emerytury stażowe? I do kogo są skierowane?

Obniżenie wieku emerytalnego, czyli tzw. emerytury stażowe, o których mówi się teraz, to pomysł, dotyczący osób o stażu pracy:

 • 35 lat w przypadku kobiet,
 • 40 lat stażu pracy w przypadku mężczyzn.

Osoby, które przepracowały tyle lat, mogłyby odejść na emeryturę, niezależnie od tego czy osiągnęły ustawowy wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

Ostatnie wypowiedzi premiera wskazują też, że w przygotowywanym projekcie dotyczącym emerytur stażowych mają być brane pod uwagę również osoby, zatrudnione dawniej na tzw. śmieciówkach. Szczegóły jednak na razie nie są znane.

Wcześniejsza emerytura 2023 - których grup zawodowych dotyczy?

Obecnie o wcześniejszą emeryturę mogę się ubiegać tylko wybrane grupy. Dotyczy ona osób, które wypracowały odpowiedni staż pracy - 15 lat,  w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Spełniony musi być również warunek wiekowy, czyli ukończony 55 rok życia u kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.

Uprawnieni do wcześniejszej emerytury są zatrudnieni m.in. w:

 • w górnictwie i energetyce,
 • w hutnictwie i przemyśle metalowym,
 • w zakładach chemicznych,
 • w przemyśle drzewnym i papierniczym,
 • w transporcie i łączności,
 • w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym,
 • w służbie zdrowia i opiece społecznej.

Poza tym do wcześniejszej emerytury uprawnia praca:

 • wykonywana przez dziennikarzy pod warunkiem objęcia ich układem zbiorowym dziennikarzy,
 • nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników pedagogicznych, wykonujących pracę wymienioną w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy: Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Granicznej i Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej. 

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

TOK FM PREMIUM