Ważne zmiany w maturach i egzaminach ósmoklasisty. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty, która wprowadza zmiany zarówno w maturach, jak i egzaminach ósmoklasisty. Sprawdź, czego dotyczą te modyfikacje.

Zmiany w maturach - egzamin z dodatkowego przedmiotu bez progu punktowego

Zgodnie z podpisaną przez Andrzeja Dudę nowelizacją w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 maturzysta zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

W najbliższych dwóch latach na egzaminie z przedmiotu dodatkowego, niezależnie czy będzie go zdawać absolwent szkoły ponadpodstawowej, czy szkoły ponadgimnazjalnej, nie będzie progu punktowego stanowiącego o zdaniu egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

Próg 30 proc. na egzaminie z przedmiotu dodatkowego zostanie wprowadzony na maturze dopiero w roku szkolnym 2024/2025.

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty - będzie więcej czasu na naukę

Najważniejszą zmianą dotyczącą egzaminu ósmoklasisty wprowadzoną przez nowelizację jest nowy termin. W noweli zapisano bowiem, że od roku szkolnego 2022/2023 data przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty zostanie na stałe przesunięta z kwietnia na maj.

Zapisy nowelizacji mówią także o tym, że w latach 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak we wcześniejszych latach, zarówno egzamin ósmoklasisty, jak i matura, zostaną przeprowadzone na podstawie wymagań egzaminacyjnych stanowiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki. 

Nowelizacja ustawy o oświacie - będzie więcej specjalistów w szkołach

W nowelizacji zawarto również przepisy dotyczące  zatrudniania w szkołach i przedszkolach takich specjalistów, jak pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie, logopedzi lub terapeuci pedagogiczni

Zgodnie z zapisami w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów

Na ten cel w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Od roku szkolnego 2024/2025 normy mają być inne.

Docelowo łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;

Na mocy nowelizacji możliwe będzie wprowadzenia nauki zdalnej z innych powodów niż COVID-19, o ile zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa dłużej niż dwa dni.

TOK FM PREMIUM