500 plus dla seniora. Czy będzie 500 plus dla małżeństw? Projekt budzi emocje

Rosnące koszty utrzymania i opieki osób starszych to coraz większy problem w Polsce. 500 plus dla seniora może nie być jedynym świadczeniem dla osób starszych. Pojawił się pomysł kolejnego 500 plus dla tej grupy wiekowej. Zobacz komu podoba się projekt Małżeństwo plus i jakie są szanse na wprowadzenie świadczenia.

500 plus dla seniora. Jakie warunki trzeba spełnić?

Opieka nad seniorami w starzejącym się społeczeństwie to duże koszty. Dlatego wprowadzono "500 plus dla seniora" - jak potocznie nazywamy świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (zwanego "świadczeniem uzupełniającym"). O świadczenie mogą się ubiegać emeryci i renciści, którzy pobierają zasiłek pielęgnacyjny i mają ukończone 75 lat, lub też są niezdolni do samodzielnej egzystencji.

Jednak 500 plus dla seniora przysługuje tylko tym osobom, których dochód nie przekracza progu 1727,08 zł brutto. Wnioski o taki rodzaj wsparcia można składać od września 2019 r. Z informacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że do tej pory skorzystało z takiej pomocy 767,5 tys. osób - seniorzy powyżej 75 roku życia stanowią 43 proc. pobierających świadczenie.

Do tego obowiązuje jeszcze inna zasada. Jeśli dana osoba pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących świadczeń.

500 plus dla małżeństw z długim stażem. Co wiadomo o projekcie Małżeństwo+?

Do Sejmu trafiła kilka miesięcy temu petycja z pomysłem, aby długoletnim małżeństwom przyznać świadczenie 500 plus. Byłby to program zbliżony do 500 plus dla seniora.

Jest jednak jeden konieczny warunek: nie każda para małżeńska by się do niego kwalifikowała, ale taka, z co najmniej 40-letnim stażem małżeńskim.

To petycja obywateli, którzy domagają się wsparcia dla małżeństw z długim stażem i postulują o "500 plus dla małżeństw". Jak uzasadniają autorzy pomysłu, małżonkowie nie zawsze są już w stanie opiekować się sobą wzajemnie i konieczna jest dodatkowa, płatna pomoc. W związku z tym autorzy chcą, by rząd wprowadził 500 plus dla małżeństw z długoletnim stażem (minimum 40 lat).

Według pomysłodawców, źródłem petycji są trudne warunki życia seniorów. Ich zdaniem środki te mogłyby zostać wykorzystane na opłacenie pomocy opiekunki lub wsparcie finansowe w czasach, kiedy koszty żywności, leków czy środków higieny osobistej rosną w szybkim tempie. Zdaniem autorów, 500 plus dla małżeństw z długoletnim stażem miałoby też promować ideę wieloletniego małżeństwa.

Niektórzy obserwatorzy widzą ten pomysł jako próbę zapobiegania rozwodom, bo rozwodzimy się coraz częściej. Według GUS, w 2019 roku przez cały rok rozwiodło się ponad 65 tys. par. W pierwszym półroczu 2021 roku do sądów okręgowych w całym kraju wpłynęło 38 662 spraw o rozwód, w poprzednim półroczu było ich 34 051. Jednak średnia wieku rozwodników w naszym kraju to u mężczyzn 42 lata, u kobiet 38 lat.

500 plus dla małżeństw z długim stażem to nie jest nowy pomysł.

Jednak wspieranie finansowe małżeństw nie jest nowym pomysłem. Podobna petycja trafiła do prezydenta dwa lata wcześniej. Jednak w poprzedniej wersji świadczenia proponowano, aby jego kwota była zależna od różnych czynników. Świadczenie mogłyby otrzymać pary, które wychowały co najmniej dwójkę dzieci. I tak po 50 latach małżeństwa byłoby to 500 zł, po 55 latach – 550 zł, a po 60 latach – 600 zł. Wdowcy mogliby liczyć, jak głosili pomysłodawcy, na taki dodatek do końca życia. Pomysł jednak upadł.

Teraz jest inaczej, niektórzy posłowie wprost wyrażają poparcie dla idei świadczenia 500 plus dla małżeństw. Z entuzjazmem odniosła się do niej eurodeputowana PiS, Elżbieta Rafalska, jednak zastanawia się też nad opcją świadczenia jednorazowego.

W środę, 8 czerwca posłowie z sejmowej komisji petycji zajęli się sprawą nowego świadczenia. Opinie są podzielone, część posłów ma duże wątpliwości i zarzuca petycji brak konkretów, np. określenia wieku małżonków. Tematem ma zająć się minister Marlena Maląg z ministerstwa rodziny i polityki społecznej. Pytaniem czy budżet państwa jest w stanie pokryć kolejną pomoc pieniężną.

TOK FM PREMIUM