Nie będzie miliardów z UE dla samorządów anty-LGBT. Oto, co postanowiła Komisja Europejska

To już pewne. Polskie gminy i powiaty, które utrzymały w mocy uchwały anty-LGBT, nie dostaną funduszy unijnych z polityki spójności - tak zdecydowała Komisja Europejska. Kwota, o której mowa jest niebagatelna - 72,2 mld euro.

Fundusze z polityki spójności. Gigantyczne pieniądze z Unii mają wyrównać szanse. Jednak jest warunek

Umowa Partnerstwa to kluczowy dokument dotyczący pozyskiwania środków unijnych w ramach polityki spójności, których zadaniem jest wyrównywanie szans wewnątrz wspólnoty.

W grudniu 2020 roku Rada Europejska przyjęła budżet UE na lata 2021-2027 w wysokości 1 074,3 mld euro, z czego 72,2 mld euro to alokacja na spójność dla Polski. Środki te mogą być przeznaczone na infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację czy cyfryzację.

Jednak ustalony po raz pierwszy warunek podstawowy nakazuje państwom członkowskim, aby wszystkie działania finansowane ze środków UE były wydawane zgodnie z poszanowaniem zapisów Karty Praw Podstawowych.

Jak podaje Kampania Przeciw Homofobii, w ostatecznym kształcie Umowy Partnerstwa między KE i Polską znajdzie się zapis, który bezpośrednio zakaże finansowania samorządów, które przyjęły uchwały anty-LGBT lub Samorządowe Karty Praw Rodzin.

Uchwały anty-LGBT zablokują unijne pieniądze. KE uprzedzała, że nie podaruje homofobicznych zachowań

 Znana już jest klauzula przekazania środków. Będzie brzmiała w następujący sposób:

„Wsparcie polityki spójności będzie udzielane wyłącznie projektom i beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych,

o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przypadku, gdy beneficjentem jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060, wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone".

Już w maju 2021 roku urzędniczka KE, Maria Galewska, ostrzegała, że w opinii Komisji Europejskiej, uchwały anty-LGBT mogą godzić w art. 7 rozporządzenia ogólnego polityki spójności. Mówi on o obowiązku zapobiegania dyskryminacji podczas przygotowywania i wdrażania funduszy europejskich. Przed dyskryminacją chroni się: płeć, rasę, niepełnosprawność, światopogląd, wiek czy orientację seksualną.

Urzędniczka poinformowała też, że Komisja Europejska ma poważne wątpliwości, czy Polska jest w stanie spełnić warunek zgodności umowy partnerskiej z Kartą Praw Podstawowych, co mogłoby skutkować zablokowaniem wszystkich funduszy.

Jak informuje oko.press.pl, aktywiści Atlasu Nienawiści otrzymali z KE przykładowy projekt wojewódzkiego programu regionalnego na lata 2021-2027. Zawierał on zapis mówiący wprost o tym, że samorządy z uchwałami anty-LGBT nie otrzymają funduszy unijnych. KE będzie dążyć do tego, by każdy z programów polityki spójności na lata 2021-2027 posiadał taki zapis.

Koniec uchwał anty-LGBT? Wiele z nich nadal obowiązuje

W odpowiedzi na możliwość zablokowania pieniędzy, radni sejmików pięciu województw wycofali się z uchwał anty-LGBT jesienią 2021 roku. Chodziło o środki z REACT-EU, programu do walki ze skutkami pandemii.

Jako pierwsze województwo świętokrzyskie. 27 września 2021 w ich ślady poszli samorządowcy z Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Jednak nie wszyscy całkowicie zerwali z homofobicznymi dokumentami i deklarowali pełne poszanowanie równości i godności wszystkich osób.

Nadal w mocy jest ponad 80 uchwał przyjętych przez polskie samorządy. Do wycofania się z nich zachęcał nawet rząd - we wrześniu 2021, minister Waldemar Buda, prosił o „podjęcie stosownych modyfikacji" w deklaracjach, które noszą znamiona dyskryminacji.

W opinii Mirosławy Makuchowskiej z Kampanii Przeciw Homofobii, którą cytuje oko.press.pl, nowy kształt Umowy Partnerstwa, „niewątpliwie doprowadzi do uchylenia haniebnych dokumentów" przez resztę gmin i powiatów.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

 

TOK FM PREMIUM