Nawet 100 proc. więcej przychodu na działalności nierejestrowanej.Czy Sejm przyjmie nowe zasady?

Dla wszystkich, którzy planują otwarcie własnej działalności, ale boją się np. z powodu zbyt wysokiego ZUSu, w 2023 roku być może pojawi się spore ułatwienie. Chodzi o limit przychodu dla działalności nierejestrowanej. Limit obecnie wynosi 1505 zł. W przyszłym roku ma być dużo wyższy.

W 2023 roku dwukrotnie wzrośnie pensja minimalna. Od stycznia wyniesie 3490 zł. brutto, a od lipca 3600 zł. brutto. To ważna informacja dla osób, które chciałby ale obawiają się zarejestrować działalność, bowiem wraz ze wzrostem pensji minimalnej w 2023 roku zmieni się próg dla tzw. działalności nieewidencjonowanej.

Działalność nierejestrowana. Dlaczego mają zostać wprowadzone zmiany?

Aktualnie, jeśli ktoś osiąga przychody z tytułu wykonywanej działalności do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli w 2022 roku tj. 1505 zł i w ciągu ostatnich 5 lat nie prowadził działalności gospodarczej - może formalnie nie rejestrować działalności i w związku z tym nie płacić składek ZUS ani zaliczek na podatek dochodowy od zarobionych w ten sposób pieniędzy. Jak zauważa poradnikprzedsiebiorcy.pl, należy podkreślić, że działalność nierejestrowana nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Dodatkowo z tego rozwiązania nie mogą korzystać typy działalności wymagających koncesji, licencji czy pozwolenia.

Posłowie komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji doszli jednak do wnioski, że przychód dla działalności niezarejestrowanej jest zbyt niski i złożyli w Sejmie projekt według którego, limit miałby być niemal 100 proc. wyższy niż teraz.

- Dziś próg przychodów umożliwiający skorzystanie z tego dobrego rozwiązania jest niski. Podniesienie go pozwoli szerszemu gronu osób na legalne podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej - mówił koordynujący projekt Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, cytowany przez portal Money.pl.

Posłowie mają nadzieję, że wprowadzenie zmian przyczyni się do większej aktywności Polaków w kwestii samozatrudniania się.

- Projektowane zmiany zmniejszą również obciążenia podatkowe oraz przyczynią się do zaktywizowania części społeczeństwa, umożliwiając w szerszym zakresie podejmowanie najprostszej (nieewidencjonowanej) działalności umożliwiającej regularne i legalne pozyskiwanie dochodów - można przeczytać w uzasadnieniu projektu. (…)

- Co przełoży się nie tylko na wzrost gospodarczy, ale zwiększy także wpływy podatkowe od uzyskiwanych z tego tytułu dochodów - czytamy.

Działalność nierejestrowana 2023. Kiedy zaczną obowiązywać nowe zasady?

Od nowego roku limit przychodu wg założeń projektu ma wzrosnąć o blisko 100 proc.

Zaproponowana została modyfikacja art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców. Nowy przepis miałby stanowić, że działalności gospodarczej nie stanowi działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia(czyli planowanego na 2023 rok 3490 od stycznia i 3600 od lipca - przyp. red) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej – czytamy w portalu bezprawnik.pl

Projekt trafił do Sejmu (22 września), jeśli zostanie przegłosowany pozytywnie, zacznie obowiązywać od nowego roku.

Takie zasady przy działalności nierejestrowanej obowiązują w 2022 roku

Obecnie zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, działalność nierejestrowana jest to działalność, która może być wykonywana przez osobę fizyczną.

Aby legalnie prowadzić działalność nierejestrowaną trzeba spełniać dwa warunki, o których mówi art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorcy:

"Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej".

- Należy jednak pamiętać, że jeżeli próg przychodu zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie przychodu - przypomina portal poradnik przedsiębiorcy.pl.

Aby zarejestrować jednoosobową działalność należy złożyć wniosek CEIDG-1. Można tego dokonać elektronicznie albo w urzędzie gminy.

DOSTĘP PREMIUM