Świadczenie pielęgnacyjne 2023 wzrośnie, jednak wywołuje kontrowersje. Ministerstwo rodziny wyjaśnia

Świadczenie pielęgnacyjne w 2022 r. wynosi 2119 zł. Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie, gdyż waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego jest powiązana z podwyżką najniższego wynagrodzenia. Okazuje się jednak, że mimo iż minimalna pensja wzrośnie w przyszłym roku dwa razy, to wysokość wsparcia dla opiekunów zostanie podniesiona tylko raz.

O tym, że świadczenie pielęgnacyjne ma być podniesione w 2023 roku tylko raz, poinformował DGP, po uzyskaniu odpowiedzi z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Świadczenie pielęgnacyjne 2023

W przyszłym roku najniższe wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 września 2022 r. pensja minimalna od 1 stycznia, będzie wynosić 3490 zł, a od 1 lipca 3600 zł.

To istotna informacja również dla osób zajmujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny, które pobierają tzw. świadczenie pielęgnacyjne, bowiem wzrost wynagrodzenia minimalnego wpływa na wysokość i podwyżkę świadczenia pielęgnacyjnego . 

Ponieważ rząd zdecydował od dwukrotnej podwyżce płacy minimalnej w 2023 roku, to, jak informuje DGP, wśród opiekunów oraz samorządów pojawiły się pytania, jak będzie wyglądała waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku i czy jego kwota też zostanie podniesiona dwa razy?

Jak będzie wyglądała waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku?

- Kluczowe znaczenie w tej kwestii ma brzmienie art. 17 ust. 3a–3d ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.), który określa zasady weryfikacji świadczenia pielęgnacyjnego. Przewiduje on, że kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia polegającej na zwiększeniu jego wysokości o wskaźnik waloryzacji. Tym wskaźnikiem jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym ma miejsce waloryzacja, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Takie brzmienie przepisów wskazuje, że w 2023 r. nastąpi tylko jedna podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego – od 1 stycznia – i nie będzie kolejnej od lipca. Potwierdza to stanowisko przekazane przez resort rodziny, który informuje, że przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych przewidują jedną waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego w danym roku – czytamy na stronach DGP. 

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 roku – ile będzie wynosiło?

Jeżeli najniższe wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r. wyniesie 3490 zł brutto, a 1 stycznia 2022. wynosiło 3010 zł brutto, oznacza to, że wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2023  wyniesie 15,94 proc. 

Aktualnie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 2119 zł. Przy zastosowaniu wyliczonego wyżej wskaźnika  (15,94 proc.)  można łatwo obliczyć, że od 1 stycznia 2023 roku świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosiło 2456,76 zł, co po zaokrągleniu w górę da 2457 zł . I to właśnie taka kwota będzie obowiązywała przez cały przyszły rok, bez kolejnego wyrównania od lipca. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 2023

Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna" od 1 stycznia 2023 r. nie zmieni się natomiast wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego przeznaczonego dla osób, które ze względu na to, że niepełnosprawność członka rodziny powstała w dorosłym życiu, nie mogą otrzymać świadczenia pielęgnacyjnego.  Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2023 roku będzie wynosiła tyle co w bieżącym czyli 620 zł brutto. Wysokość tego świadczenia jest weryfikowana co trzy lata razem z innymi świadczeniami rodzinnymi, a najbliższa zmiana przypadnie w 2024 roku.

Czym jest świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne  to świadczenie, które przysługuje dla osób wymienionych w odpowiedniej ustawie. Jego zadaniem jest przynajmniej częściowe wynagrodzenie dla osoby podejmującej się opieki nad osobą, która nie posiada zdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie wypłacane jest opiekunowi faktycznemu dziecka lub innej osoby, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta, który odpowiada miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się . Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty, czyli:

  • ustalenie niepełnosprawności osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, które to ustalenie będzie świadczyć o konieczności współudziału w celu sprawowania opieki.
  • potwierdzenie, że nie podejmuje się żadnej pracy zarobkowej.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2022?

Aktualna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2 119,00 zł  po waloryzacji z dnia 1 stycznia 2022 r. Wysokość tego świadczenia nie jest zależna od zarobków osoby uprawnionej czy też od zarobków całej rodziny.

 Źródło: Gov.pl/ Dziennik Gazeta Prawna

TOK FM PREMIUM