Duże zmiany w dodatku węglowym od 3 listopada. Takie warunki trzeba spełnić aby dostać pieniądze

Ustawa o dodatku węglowym kolejny raz zmieniona. Pieniądze mogą być teraz przyznane na źródło ciepła, a nie jak ostatnio - na jeden adres. Jest też aktualizacja zapisu dotycząca deklaracji CEEB. Na czym dokładnie polegają zmiany?

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami wynikającymi z ustawy o dodatku węglowym, w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, wszystkim przysługiwał tylko jeden dodatek, a dostawało go to gospodarstwo, które wystąpiło o pieniądze jako pierwsze. Takie zapisy spowodowały, że dodatku węglowego nie mogły otrzymać rodziny, ogrzewające się oddzielnymi piecami. W związku z tym konieczna była nowelizacja ustawy. 

Zmiany w dodatku węglowym. Co dokładnie się zmieniło?

Jak informuje PAP, w myśl obowiązującej od 3 listopada 2022 roku  ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wówczas wójt, burmistrz albo prezydent miasta, każdemu z gospodarstw powinien przyznać dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej. 

Oznacza to, że teraz dodatek węglowy będzie przyznawany jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, przedstawiciel gminy stwierdzi zamieszkiwanie pod jednym adresem ale w odrębnych lokalach,  kilku gospodarstw domowych oraz stwierdzi wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Innymi słowy - nie ma tu zastosowania dotychczas stosowana zasada "kto pierwszy ten lepszy", a dodatek węglowy należy się każdemu wnioskodawcy. Jednak aby dostać dodatek węglowy na nowych zasadach również muszą być spełnione pewne warunki:

  • każdy wnioskodawca musi prowadzić osobne gospodarstwo domowe.
  •  każda rodzina mieszka w osobnym lokalu i ma osobny piec węglowy albo korzysta z pieca współdzielonego. 

Jak będzie to sprawdzane? Zgodnie ze znowelizowaną ustawą sprawdzi to przedstawiciel gminy  podczas wywiadu środowiskowego.  A z każdego przeprowadzonego wywiadu będzie musiała  być  sporządzona notatka służbowa.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami, wójt będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu, bez konieczności składania wniosku.

- W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku – czytamy w ustawie. 

Dodatek węglowy. Zmiany dotyczące deklaracji CEEB

To nie koniec zmian. Wcześniej warunkiem wypłacenia dodatku węglowego było wpisanie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Teraz tego wymogu już nie ma.

 - Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków - czytamy w ustawie.

Oznacza to jednak nowe obowiązki dla samorządów. Bowiem jeśli z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, że w gospodarstwie jest np. piec, który do ewidencji powinien być zgłoszony, wówczas  wpisu takiego ma dokonać przedstawiciel gminy bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

Dodatek węglowy - zmiany zasad

Senat zaproponował kolejną nowelizację ustawy, a przepisy 27 października przyjął Sejm. Ustawa została opublikowana w Dzienniku ustaw 2 listopada, a jej przepisy weszły  w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia czyli znowelizowana ustawa obowiązuje od 3 listopada. 

Zmiany w przepisach dotyczące dodatku węglowego zwiększyły budżet na wypłaty – z 11,5 mld zł do 13,5 mld zł.

Do kiedy można składać wniosek o dodatek węglowy?

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3000 zł mające zrekompensować wzrost cen węgla i uchronić najbiedniejszych obywateli przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Świadczenie przyznawane jest bez kryterium dochodowego i przysługuje również na węgiel, który został już wcześniej zakupiony, zatem pieniądze można w praktyce przeznaczyć na dowolny cel.

Wniosek o dodatek węglowy  można złożyć jeszcze tylko do 30 listopada 2022 roku. Można to zrobić: 

  • online przez ePUAP
  • osobiście w urzędzie gminy.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

O tym ile się czeka na dodatek węglowy - pisaliśmy pod linkiem.

źródło: Next.gazeta.pl / Samorzad.pap.plPortalsamorzadowy.pl

TOK FM PREMIUM