Dodatek 500 zł do gazu. Podpowiadamy: jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek. Czasu coraz mniej

Kończy się czas na składanie wniosków o dopłaty do ogrzewania.. Tylko do 30 listopada, można składać wnioski o dopłatę do gazu. Kto może się starać o te dofinansowania oraz jak i gdzie należy złożyć wniosek o dodatek do gazu? Podpowiadamy.

Ogrzewających domy gazem płynnym LPG mogą uzyskać jednorazową dopłatę o wysokości 500 zł. Dopłata przysługuje bez względu na wysokość dochodów.

Dodatek 500 zł do gazu. Jak uzyskać wypłatę?

Osoby ogrzewające dom gazem LPG, mogą się starać o jednorazową dopłatę w wysokości 500 złotych. Składanie wniosków w ramach tego dodatku ruszyło 21 września i trwa do 30 listopada 2022 r.

Dopłata do gazu. Kto może starać się o świadczenie?

O dopłatę do gazu LPG może się starać gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany gazem LPG. Jednak, fakt ten musiał zostać zgłoszony w centralnej ewidencji emisyjności budynków do 11 sierpnia 2022 roku.

Dodatek do gazu LPG. Komu przysługuje?

 • Osobom fizycznym, które samodzielnie prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe,
 • Osobom fizycznym i osobom z nimi spokrewnionym albo niespokrewnionym (pozostającym w faktycznym związku), które wspólnie prowadzą wieloosobowe gospodarstwo domowe i gospodarują (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dotacja do gazu 2022. Gdzie złożyć wniosek?

Wzór wniosku o dodatek energetyczny, w tym dodatek do gazu LPG przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska można pobrać między innymi ze strony ministerstwa. 

Jak wypełnić wniosek o dodatek do gazu LPG?

Aby wypełnić wniosek trzeba podać m.in.:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego

Należy wybrać czy gospodarstwo domowe jest:

 • jednoosobowe,
 • wieloosobowe.

We wniosku trzeba też podać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Należy również zaznaczyć jakie paliwo jest wykorzystywane do ogrzewania:

 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe,
 • gaz LPG,
 • olej opałowy,
 • inny rodzaj biomasy.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek do gazu 2022?

Wnioski  można będzie składać w urzędzie miasta lub gminy:

 • osobiście,
 • za pomocą poczty
 • online przez e-PUAP.

Zgodnie z ustawą, gminy mają 30 dni na rozpatrzenie wniosków i wypłatę pieniędzy.

Co z dopłatą do gazu ziemnego?

Dopłaty do gazu ziemnego były realizowane w ramach dodatku osłonowego i zależały od kryterium dochodowego. Termin na składanie wniosków o dopłaty do gazu ziemnego minął 31 października 2022 r.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM